content img

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!


EDI ogłasza ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) oraz gimnazjalnych (klasa III). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne zostanie przeprowadzony w dniu 29.11.2018 r., na podstawie przesłanych materiałów.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) i dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII) oraz gimnazjum (kl. III). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie Pisma Świętego, zostaną uhonorowani:

  • Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
  • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
  • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania. Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu tematycznego. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych. Konkursy Edi są często wpisywane na kuratoryjne wykazy zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie.

Aby wziąć udział w konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne, szkolny koordynator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do 09.11.2018 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-86-70
  • wysłać kartę zgłoszeniową faksem na numer 22 509-86-71
  • wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
  • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 9,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

  • 8,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  • 8,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
  • 7,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 30.11.2018 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
73 1140 2017 0000 4302 1069 3440


Do dnia 27.11.2018 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja.

Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 30.11.2018 r. odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.