strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z biologii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VII i VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Konkursy z biologii odbędą się: 28.11.2018 r. - Pingwin i 05.04.2019 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z biologii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa V szkoły podstawowej 

 

Klasa VII szkoły podstawowej:

1. Jedność organizmów:

 • komórki, narządy, organy,
 • sposoby odżywiania się organizmów,
 • sposoby oddychania organizmów,
 • sposoby rozmnażania się organizmów.

2. Klasyfikacja i systematyka organizmów.
3. Grzyby - ich charakterystyka, grzyby polskich lasów i ich rozpoznawanie.
4. Rośliny nasienne:

 • cechy roślin nasiennych,
 • wiecznie zielony świat,
 • rośliny iglaste i ich przegląd,
 • różnorodność roślin kwiatowych,
 • przystosowanie roślin kwiatowych do życia w środowisku lądowym,
 • rozmnażanie roślin nasiennych,
 • typy owoców i kwiatostanów.

5. Organografia:

 • budowa organów wegetatywnych i generatywnych,
 • wymiana gazowa roślin.

6. Charakterystyka zwierząt bezkręgowych - budowa morfologiczna i anatomiczna oraz występowanie: gąbki, parzydełkowce, płazińce (cykl rozwojowe tasiemców), obleńce.

Klasa VIII szkoły podstawowej:

1. Fizjologia człowieka:

 • budowa, podział i funkcje mięśni,
 • budowa i działanie układu wydalniczego,
 • powstawanie moczu,
 • kontrola oddawania moczu,
 • higiena układu wydalniczego,
 • barwniki oddechowe,
 • fizjologia procesu oddychania,
 • transport tlenu i dwutlenku węgla w organizmie,
 • krzepnięcie krwi,
 • budowa i funkcja układu krwionośnego,
 • składniki krwi i ich funkcje,
 • budowa i funkcja układu limfatycznego,
 • higiena układu krążenia,
 • budowa i funkcja układu odpornościowego,
 • zaburzenia układu odpornościowego, przeszczepy.

Klasa III gimnazjum:

1. Poziomy troficzne.
2. Przegląd ekosystemów wodnych (jeziora, rzeki, stawy, morza, oceany) i lądowych (las, torfowisko, bagno). Strefy mórz, oceanów i jezior.
3. Krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie: węgla, azotu, fosforu, wody, dwutlenku węgla.
4. Właściwości i znaczenie wody. Podział wód.
5. Zespoły ekologiczne w wodach - nekton, pleuston, neuston, plankton, peryfiton, bentos.
6. Ingerencje człowieka w świat przyrody.
7. Zagrożenia i ochrona wód, powietrza i gleby.
8. Genetyka i przyszłość:

 • budowa, rodzaje i rola kwasów nukleinowych,
 • ekspresja informacji genetycznej - przebieg i lokalizacja,
 • podstawowe pojęcia genetyczne,
 • choroby genetyczne - genowe, chromosomowe - strukturalne i liczbowe, kariotypy chorób,
 • organizmy transgeniczne,
 • klonowanie organizmów,
 • biotechnologia i inżynieria genetyczna.

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

 

Klasa VII szkoły podstawowej:

1. Budowa mikroskopu i jego rodzaje.
2. Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
3. Metabolizm i jego kierunki - reakcje anaboliczne i kataboliczne i różnice pomiędzy nimi.
4. Charakterystyka Królestwa Protista.
5. Charakterystyka Królestwa Grzybów.
6. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
7. Budowa organizmu roślinnego i zwierzęcego.
8. Budowa i funkcja tkanek zwierzęcych.
9. Budowa zewnętrzna i środowisko życia zwierząt bezkręgowych:

 • Parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie.

10. Systematyka bezkręgowców i kręgowców.
11. Cechy charakterystyczne zwierząt kręgowych.
12. Funkcjonowanie organizmów zwierząt:

 • Odżywianie się zwierząt.
 • Oddychanie zwierząt. Transport substancji.
 • Ruch zwierząt.
 • Reagowanie zwierząt na bodźce.
 • Rozmnażanie się zwierząt.

13. Zwierzęta chronione w Polsce.

Klasa VIII szkoły podstawowej:

1. Narządy zmysłów człowieka:

 • Wady wzroku i słuchu.
 • Budowa ucha i oka.
 • Zmysł powonienia, dotyku i smaku.

2. Regulacja nerwowa:

 • Podział układu nerwowego.
 • Charakterystyka układu nerwowego.
 • Budowa neuronu.
 • Odruchy i budowa łuku odruchowego.
 • Choroby układu nerwowego.

3. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • Budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego.
 • Choroby przenoszone drogą płciową.
 • Od poczęcia do narodzin. Rozwój płodu.
 • Ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia.
 • Od narodzin do starości.
 • Podstawowe metody i środki antykoncepcyjne.

4. Współczesne zagrożenia zdrowia:

 • Zdrowie a cywilizacja. Czynniki chorobotwórcze. Drogi zakażenia. Choroby społeczne, cywilizacyjne, pasożytnicze, zakaźne i genetycznie uwarunkowane.

5. Charakterystyka AIDS i wirusa HIV: budowa wirusa, rodzaje wirusa - HIV- 1 i HIV - 2, drogi zakażenia, statystyka AIDS i HIV w Polsce i na świecie, przebieg AIDS, leczenie chorych i możliwe drogi unikania zakażenia.

Klasa III gimnazjum:

1. Genetyka - nauka o dziedziczeniu i zmienności:

 • Podstawowe pojęcia genetyczne.
 • Budowa i lokalizacja DNA i RNA - rodzaje RNA
 • Kod genetyczny i jego znaczenie
 • Pojęcie, lokalizacja i znaczenie replikacji, transkrypcji i translacji.
 • Dziedziczenie płci u człowieka.
 • Zadania - dziedziczenie cech sprzężonych z płcią- hemofilia i daltonizm.
 • Proste zadania genetyczne - I i II Prawo Mendla - dominacja zupełna i niezupełna, kodominacja - dziedziczenie grup krwi.
 • Cechy recesywne i dominujące u człowieka.
 • Teoria Morgana.
 • Zmienność organizmów. Mieszańce międzygatunkowe.
 • Choroby genetyczne - punktowe i chromosomowe- strukturalne i liczbowe.

2. Biomy Ziemi i ich charakterystyka.
3. Ewolucjonizm - czynniki ewolucji, prawidłowości ewolucji, biogeneza (powstanie życia na Ziemi), główne etapy rozwoju życia na Ziemi, dowody ewolucji.
4. Antropogeneza. Przodkowie człowieka współczesnego. Systematyka człowieka.Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email