strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z chemii.  Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas I-III gimnazjum.

Konkursy z chemii odbędą się: 28.11.2017 r. - Pingwin12.04.2018 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z chemii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN


Klasa I gimnazjum

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych.
 2. Mieszaniny substancji ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Substancje proste i złożone.
 5. Pierwiastek i związek chemiczny. Symbole pierwiastków.
 6. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 7. Właściwości metali i niemetali.
 8. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 9. Związek chemiczny a mieszanina.
 10. Układ okresowy pierwiastków.
 11. Powietrze, jego skład i właściwości.
 12. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 13. Spalanie i utlenianie.
 14. Tlenki metali i niemetali. Korozja i jej zapobieganie.
 15. Właściwości, znaczenie i zastosowanie azotu.
 16. Obieg azotu w przyrodzie.
 17. Właściwości dwutlenku węgla.
 18. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 19. Obieg dwutlenku węgla w przyrodzie.
 20. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 21. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 22. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
 23. Para wodna w powietrzu.
 24. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 25. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
 26. Reakcje utleniania-redukcji.
 27. Reakcje egzo- i endoenergetyczne.
 28. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków.
 29. Pojęcie atomu. Budowa atomów, izotopy.
 30. Cząstki elementarne materii i ich właściwości.

Klasa II gimnazjum

 1. Zakres tematyczny klasy I oraz:
 2. Zjawisko promieniotwórczości.
 3. Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
 4. Zależność między budową atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 5. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 6. Równania reakcji chemicznych.
 7. Rodzaje wiązań chemicznych.
 8. Prawo zachowania masy.
 9. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 10. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne prostych związków chemicznych, wartościowość.
 11. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 12. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 13. Obliczenia stechiometryczne.
 14. Woda i roztwory wodne.
 15. Stężenie procentowe roztworu (zadania obliczeniowe), mieszanie roztworów.
 16. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 17. Kwasy tlenowe i beztlenowe (siarkowy (IV), siarkowy (VI), azotowy (V), fosforowy (V), węglowy, chlorowy (VII), solny, siarkowodorowy, bromowodorowy).
 18. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 19. Kwasy w naszym otoczeniu.
 20. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, kwasy mocne i słabe.
 21. Wodorotlenki i zasady.
 22. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 23. Otrzymywanie i właściwości zasad.
 24. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 25. Roztwory elektrolitów.
 26. Dysocjacja kwasów i zasad.
 27. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH.
 28. Wybitni chemicy.

Klasa III gimnazjum

 1. Zakres tematyczny klasy I i II oraz:
 2. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne.
 3. Otrzymywanie soli.
 4. Właściwości i zastosowanie soli.
 5. Nazewnictwo soli.
 6. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 7. Reakcje metali z kwasami.
 8. Występowanie węgla w przyrodzie.
 9. Odmiany alotropowe węgla.
 10. Surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 11. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
 12. Właściwości i zastosowanie alkanów.
 13. Szereg homologiczny alkenów.
 14. Acetylen i jego właściwości.
 15. Polimeryzacja i polimery.

 

Zakres tematyczny - PANDA


Klasa I gimnazjum

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych.
 2. Mieszaniny substancji ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Metale i niemetale, właściwości metali. Stopy.
 5. Związek chemiczny a mieszanina.
 6. Powietrze, jego skład i właściwości.
 7. Właściwości i znaczenie i praktyczne zastosowanie tlenu, azotu, wodoru i tlenku węgla (IV) w przyrodzie.
 8. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 9. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 10. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
 11. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
 12. Reakcje utleniania-redukcji.
 13. Reakcje egzo- i endoenergetyczne.
 14. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków.
 15. Pojęcie atomu. Budowa atomów, izotopy.
 16. Cząstki elementarne materii i ich właściwości.
 17. Zjawisko promieniotwórczości.
 18. Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
 19. Zależność między budową atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 20. Cząsteczki pierwiastka i związku chemicznego.
 21. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne prostych związków chemicznych, wartościowość.
 22. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 23. Równania reakcji chemicznych.
 24. Rodzaje wiązań chemicznych. Skala elektroujemności Paulinga.
 25. Prawo zachowania masy.
 26. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 27. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 28. Obliczenia stechiometryczne.
 29. Tlenek wodoru; właściwości wody.
 30. Rodzaje wód w przyrodzie, woda destylowana.
 31. Zanieczyszczenia wód naturalnych i sposoby oczyszczania.
 32. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Klasa II gimnazjum

 1. Zakres tematyczny klasy I oraz:
 2. Woda i roztwory wodne.
 3. Szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie.
 4. Stężenie procentowe roztworu (zadania obliczeniowe), mieszanie roztworów.
 5. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 6. Kwasy tlenowe i beztlenowe (siarkowy (IV), siarkowy (VI), azotowy (V), fosforowy (V), węglowy, chlorowy (VII), solny, siarkowodorowy, bromowodorowy). Otrzymywanie i właściwości.
 7. Kwasy w naszym otoczeniu.
 8. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 9. Kwasy mocne i słabe.
 10. Kwaśne deszcze.
 11. Wodorotlenki i zasady.
 12. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 13. Otrzymywanie i właściwości zasad.
 14. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 15. Roztwory elektrolitów.
 16. Dysocjacja kwasów i zasad.
 17. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH.
 18. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne, nazewnictwo.
 19. Dysocjacja soli.

Klasa III gimnazjum

 1. Zakres tematyczny klasy I i II oraz:
 2. Otrzymywanie soli.
 3. Właściwości i zastosowanie soli.
 4. Sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 5. Reakcje metali z kwasami.
 6. Występowanie węgla w przyrodzie.
 7. Odmiany alotropowe węgla.
 8. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
 9. Właściwości i zastosowanie alkanów.
 10. Szeregi homologiczne alkenów i alkinów.
 11. Właściwości etynu i etenu.
 12. Polimeryzacja i polimery.
 13. Mol i masa molowa.
 14. Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.
 15. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
 16. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
 17. Wyższe kwasy karboksylowe.
 18. Szereg homologiczny alkoholi.
 19. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
 20. Estry; reakcja estryfikacji.
 21. Aminy i aminokwasy.
 22. Składniki chemiczne żywności.
 23. Rodzaje i właściwości tłuszczów.
 24. Budowa i właściwości białek, reakcje charakterystyczne.
 25. Stężenie molowe roztworu.
 26. Cukry proste i złożone.
 27. Właściwości glukozy, sacharozy.
 28. Próba Tollensa i próba Trommera.

 

 Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email