Konkurs ekologiczno-przyrodniczy

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

W trosce o środowisko naturalne EDI ogłasza konkurs ekologiczno-przyrodniczy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) oraz gimnazjalnych (klasa III). Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy zostanie przeprowadzony w dniu 26.04.2019 r. w szkołach, które wyrażą chęć udziału w zawodach.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) i dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII) oraz gimnazjum (kl. III). Każdy test składać się będzie z 26 pytań z podanymi do każdego pytania czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi co najmniej jedna będzie prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą, zostaną uhonorowani:

  • Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
  • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
  • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.
Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu ekologiczno-przyrodniczego.
Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych.
Konkursy Edi są często wpisywane na kuratoryjne wykazy zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie.

Aby wziąć udział w konkursie ekologiczno-przyrodniczym, szkolny koordynator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do 08.04.2019 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer (22) 509-86-70
  • wysłać kartę zgłoszeniową faksem na numer (22) 509-86-71
  • wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
  • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI , ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 9 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

  • 8,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  • 8,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
  • 7,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 29.04.2019 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
68 1140 2017 0000 4502 1069 3432

Do dnia 24.04.2019 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja. Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 29.04.2019 r. odsyła wypełnione przez zgłoszonych uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.