strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z geografii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VII i VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Konkursy z geografii odbędą się: 28.11.2018 r. - Pingwin i 05.04.2019 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z geografii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa V szkoły podstawowej

Klasa VII szkoły podstawowej:

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Podstawy geografii.
 • Współrzędne geograficzne.
 • Obraz Ziemi na mapie.
 • Obliczanie odległości na mapie.
 • Przedstawianie zjawisk na mapie.
 • Położenie i granice Polski.
 • Podział administracyjny Polski.


Klasa VIII szkoły podstawowej:

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej gimnazjum.
 • Ameryka.


Klasa III gimnazjum:

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Znajomość mapy Polski.

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

Klasa VII szkoły podstawowej:

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI;
 • Podstawy geografii;
 • Środowisko przyrodnicze Polski;
 • Ludność i urbanizacja w Polsce;
 • Rolnictwo i przemysł Polski;
 • Orientacja na mapie Polski i Europy;
 • Podział polityczny Europy;

 

Klasa VIII szkoły podstawowej:

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej gimnazjum;
 • Azja;
 • Europa;

 

Klasa III gimnazjum:

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum;
 • Cechy przyrodnicze Polski w ujęciu administracyjnym i regionalnym;
 • Cechy społeczno-gospodarcze Polski w ujęciu administracyjnym i regionalnym;
 • Zanieczyszczenia i ochrona środowiska;
 • Znajomość mapy Polski;


Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email