strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka polskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

Konkursy z języka polskiego odbędą się: 23.11.2017 r. - Pingwin i 09.04.2018 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka polskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny – PINGWIN


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Liczby, czasy, osoby i aspekt czasownika;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - rozróżnianie;
 • Przypadki rzeczownika - nazwy i pytania;
 • Przymiotnik jako określenie rzeczownika;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Przysłowia; Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
 • Zasady poprawności językowej;
 • Wyrazy z u, ó, ż, rz, h, ch - wymiennymi i niewymiennymi; rz po spółgłoskach; wyjątki ortograficzne; wielkie litery w nazwach geograficznych; Pisownia "nie" z poznanymi częściami mowy;
 • Dzielenie wyrazów na sylaby.
 • Plan wydarzeń; Zaproszenie; Ogłoszenie, Życzenia.

3. Literatura:

 • Baśń; Różnice między prozą a wierszem;
 • Rym, rytm, zwrotka, Fikcja literacka;
 • Środki stylistyczne (przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy);
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas, miejsce wydarzeń i wydarzenia;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

4. Lektury:

 • Carlo Collodi: Pinokio;
 • Tove Jansson: Opowiadania z Doliny Muminków;
 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Janusz Korczak: Król Maciuś Pierwszy;
 • Edith Nesbit: Pięcioro dzieci i coś;
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Hans Christian Andersen: Baśnie (w tym: Królowa śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami, Nowe szaty cesarza);
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego, krakowskie i warszawskie.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy IV szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone;
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby; Tryby czasownika;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki;
 • Stopniowanie przymiotnika i przysłówka;
 • Rodzaje przymiotnika;
 • Wyraz określany i określający;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka);
 • Pisownia tytułów książek;
 • Pisownia form trybu przypuszczającego;
 • Zasady redagowania listu.

4. Literatura:

 • Mity;
 • Środki stylistyczne;
 • Powieść; Narrator i narracja; zdarzenia fikcyjne, historyczne, realistyczne, fantastyczne.

5. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz, Syzyf, król Midas, bogowie Olimpu);
 • Antonina Domańska: Historia żółtej ciżemki;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa;
 • Hugh Lofting: Podróże doktora Dolittle;
 • Astrid Lindgren: Bracia Lwie Serce;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • Alfred Szklarski: Tomek w krainie kangurów;
 • Ferenc Molnar: Chłopcy z Placu Broni;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele;
 • Ignacy Krasicki: Przyjaciele.


Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy IV i V szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona);
 • Czasownik przechodni i nieprzechodni;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Zaimki (bez podziału) - zastosowanie;
 • Liczebniki - podział, zastosowanie;
 • Rzeczownik - temat, końcówka, oboczność tematu;
 • Rodzina wyrazu, wyrazy pokrewne, rdzeń;
 • Fonetyka (głoska twarda, miękka, ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna);
 • Akcent wyrazowy;
 • Pisownia nazw własnych;
 • Dialog, monolog.

4. Literatura:

 • Świat przedstawiony;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Cechy i typy powieści: podróżnicza, przygodowa, obyczajowa, kryminalna, fantastyczna, autobiograficzna;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Bajka;
 • Ballada;
 • Rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie, pytanie retoryczne.

5. Lektury:

 • Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy;
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza;
 • Witold Makowiecki: Diossos;
 • Dorota Terakowska: Córka Czarownic;
 • Adam Mickiewicz: Świteź, Świtezianka.


Klasa I gimnazjum

1. Zakres materiału szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Odmienne i nieodmienne części mowy (w tym: partykuła i wykrzyknik);
 • Zaimki - podział ze względu na zastępowaną część mowy i ze względu na znaczenie;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Nieosobowe formy czasownika (zakończone na -no, -to, imiesłowy);
 • Podmiot i orzeczenie w zdaniu; rodzaje podmiotu i orzeczenia;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone (odróżnianie);
 • Rodzina wyrazów;
 • Przysłowia;
 • Związki frazeologiczne; zwroty i wyrażenia;
 • Synonimy, homonimy, antonimy;
 • Odmiany języka: mówiona, pisana, oficjalna i nieoficjalna;
 • Zasady poprawności językowej;
 • Biegłe stosowanie poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych; Pisownia imiesłowów przysłówkowych; Pisownia partykuły -by z osobowymi i formami czasownika i z innymi częściami mowy; Poprawne stosowanie interpunkcji w zdaniu pojedynczym i złożonym.

4. Literatura:

 • Epika, gatunki epickie;
 • Narrator; fabuła, wątek, epizod;
 • Powieść historyczna;
 • Powieść fantasy;
 • Kronika;
 • Cechy eposu; mit;
 • Bajka, ballada, fraszka, tren, oda, hymn, sonet, pieśń;
 • Środki stylistyczne, w tym: metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, porównanie, porównanie homeryckie, apostrofa, eufemizm, pytanie retoryczne, epitet, powtórzenie;
 • Liryka pośrednia i bezpośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Cechy dramatu, didaskalia;
 • Gatunki dramatyczne.

5. Lektury:

 • Jan Parandowski: Wojna trojańska;
 • Juliusz Verne: W 80 dni dookoła świata;
 • Jan Kochanowski: fraszki (O doktorze Hiszpanie, Na zdrowie, Na lipę, Na dom w Czarnolesie), treny (Tren V, VII, VIII);
 • Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy;
 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Alfred Szklarski: Tajemnicza wyprawa Tomka;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz i Pandora, Syzyf, król Midas, bogowie Olimpu, Muzy, Prometeusz, Orfeusz i Eurydyka, Herakles, Helios i Faeton i inne).

 

Klasa II gimnazjum

1. Zakres materiału klasy I gimnazjum oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Składniowe funkcje wyrazów;
 • Podmiot gramatyczny, domyślny, szeregowy; logiczny;
 • Orzeczenie czasownikowe, imienne, złożone;
 • Części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie i okolicznik); dopełnienie bliższe i dalsze;
 • Rodzaje zdań współrzędnie złożonych;
 • Związki wyrazów;
 • Wyrazy poza związkami zdania.

4. Literatura:

 • Wiersz sylabiczny;
 • Średniówka;
 • Anafora;
 • Cechy dramatu, didaskalia;
 • Epika, liryka, dramat; Gatunki epickie, liryczne i dramatyczne; 
 • Dramat i teatr romantyczny;
 • Bajka epigramatyczna i narracyjna;
 • Literatura faktu;
 • Przypowieść, parabola;
 • Gatunek fantasy.

5. Lektury:

 • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza;
 • Paulo Coelho: Alchemik;
 • Molier: Skąpiec;
 • William Szekspir: Romeo i Julia;
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Podróżny, Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Adam Mickiewicz: Dziady. cz. II;
 • Adam Mickiewicz: To lubię, Świteź;
 • Adam Mickiewicz: Reduta Ordona;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Juliusz Verne: Piętnastoletni kapitan;
 • UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z klasy I gimnazjum.


Klasa III gimnazjum

1. Zakres materiału klasy I i II gimnazjum oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;
 • Rodzaje zdań podrzędnie złożonych;
 • Mowa zależna i niezależna;
 • Cechy głosek;
 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Norma językowa;
 • Synonimy, homonimy, antonimy;
 • Zabarwienie stylistyczne wyrazu;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Skrótowce;
 • Pisownia skrótów i skrótowców.

4. Literatura:

 • Teatr i dramat antyczny;
 • Elegia;
 • Nowela;
 • Reportaż.

5. Lektury:

 • Mity greckie (mity tebańskie);
 • Stefan Żeromski: Syzyfowe prace;
 • Stefan Żeromski: Siłaczka;
 • Bolesław Prus: Kamizelka;
 • Antoni Czechow: Śmierć urzędnika, Kameleon;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • R. Kapuściński: Heban (rozdziały: „Początek, zderzenie, Ghana `58”, „Droga do Kumasi”, „Ja, Biały” i „Zanzibar”);
 • UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z klas I i II gimnazjum.

 Zakres tematyczny – PANDA


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czasownik dokonany i niedokonany;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - rozróżnianie;
 • Przypadki rzeczownika - nazwy i pytania;
 • Przymiotnik jako określenie rzeczownika;
 • Przysłówek jako określenie czasownika;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Przysłowia; Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
 • Zasady poprawności językowej;
 • Wyrazy z u, ó, ż, rz, h, ch - wymiennymi i niewymiennymi; rz po spółgłoskach; wyjątki ortograficzne; wielkie litery w nazwach geograficznych; Pisownia "nie" z poznanymi częściami mowy;
 • Dzielenie wyrazów na sylaby;
 • Plan wydarzeń; Zaproszenie; Ogłoszenie, Życzenia.

3. Literatura:

 • Baśń; Różnice między prozą a wierszem;
 • Rym, rytm, zwrotka, Fikcja literacka;
 • Środki stylistyczne (przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy);
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas, miejsce wydarzeń i wydarzenia;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

4. Lektury:

 • Carlo Collodi: Pinokio;
 • Edith Nesbit: Pięcioro dzieci i coś;
 • Antonina Domańska: Historia żółtej ciżemki;
 • Tove Jansson: Opowiadania z Doliny Muminków;
 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Janusz Korczak: Król Maciuś Pierwszy;
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Astrid Lindgren: Bracia Lwie Serce;
 • Hans Christian Andersen: Baśnie (w tym: Królowa śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami, Nowe szaty cesarza);
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego, krakowskie i warszawskie.


Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy IV szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone;
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby; Tryby czasownika;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika;
 • Oboczności tematyczne w odmianie rzeczownika;
 • Stopniowanie przymiotnika i przysłówka;
 • Rodzaje przymiotnika;
 • Wyraz określany i określający;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka);
 • Pisownia tytułów książek;
 • Pisownia form trybu przypuszczającego;
 • Zasady redagowania listu.

4. Literatura:

 • Mity;
 • Środki stylistyczne;
 • Powieść; Narrator i narracja; zdarzenia fikcyjne, historyczne, realistyczne, fantastyczne.

5. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz, Syzyf, król Midas, bogowie Olimpu);
 • Hugh Lofting: Podróże doktora Dolittle;
 • Witold Makowiecki: Diossos;
 • Alfred Szklarski: Tomek w krainie kangurów;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Ferenc Molnar: Chłopcy z Placu Broni;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele;
 • Ignacy Krasicki: Przyjaciele.


Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy IV i V szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona);
 • Czasownik przechodni i nieprzechodni;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Zaimki (bez podziału) - zastosowanie;
 • Liczebniki - podział, zastosowanie;
 • Rzeczownik - temat, końcówka, oboczność tematu;
 • Rzeczowniki osobliwe;
 • Liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe;
 • Grupa podmiotu;
 • Grupa orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie złożone; 
 • Rodzina wyrazu, wyrazy pokrewne, rdzeń;
 • Fonetyka (głoska twarda, miękka, ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna);
 • Akcent wyrazowy;
 • Pisownia nazw własnych.

4. Literatura:

 • Świat przedstawiony;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Cechy i typy powieści: podróżnicza, przygodowa, obyczajowa, detektywistyczna, fantastyczna, historyczna;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Literatura science fiction;
 • Bajka;
 • Ballada;
 • Rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie, pytanie retoryczne.

5. Lektury:

 • Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy;
 • Adam Mickiewicz: Świteź, Świtezianka;
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza;
 • Juliusz Verne: W 80 dni dookoła świata;
 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy;
 • Dorota Terakowska: Córka Czarownic;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa.


Klasa I gimnazjum

1. Zakres materiału szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Odmienne i nieodmienne części mowy (w tym: partykuła i wykrzyknik);
 • Zaimki - podział ze względu na zastępowaną część mowy i ze względu na znaczenie;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Nieosobowe formy czasownika (zakończone na -no, -to, imiesłowy);
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Związki frazeologiczne; zwroty i wyrażenia;
 • Synonimy, homonimy, antonimy;
 • Podmiot gramatyczny, domyślny, szeregowy; logiczny;
 • Orzeczenie czasownikowe, imienne, złożone;
 • Części zdania (przydawka, dopełnienie i okolicznik); dopełnienie bliższe i dalsze;
 • Rodzaje zdań współrzędnie złożonych;
 • Zasady poprawności językowej.

4. Literatura:

 • Powieść historyczna;
 • Utwór fantasy;
 • Kronika;
 • Cechy eposu;
 • Narrator; fabuła, wątek, epizod;
 • Bajka, ballada, fraszka, tren, oda, hymn, sonet, pieśń sielanka, bukolika;
 • Wiersz sylabiczny, Średniówka; Anafora;
 • Środki stylistyczne, w tym: metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, porównanie, porównanie homeryckie, apostrofa, eufemizm, pytanie retoryczne, epitet, powtórzenie;
 • Liryka pośrednia i bezpośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Przypowieść, parabola;
 • Cechy dramatu, didaskalia;
 • Gatunki dramatyczne;
 • Teatr i dramat elżbietański.

5. Lektury:

 • Jan Parandowski: Wojna trojańska;
 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz i Pandora, Syzyf, król Midas, bogowie Olimpu, Prometeusz, Orfeusz i Eurydyka, Herakles, Helios i Faeton i inne);
 • Jan Kochanowski: fraszki (O doktorze Hiszpanie, Na zdrowie, Na lipę, Na dom w Czarnolesie), treny (Tren V, VII, VIII);
 • H. Sienkiewicz: Krzyżacy;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Molier: Skąpiec;
 • William Szekspir: Romeo i Julia;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Małgorzata Musierowicz: Opium w rosole;
 • Alfred Szklarski: Tajemnicza wyprawa Tomka;
 • Paulo Coelho: Alchemik.

 

Klasa II gimnazjum

1. Zakres materiału klasy I gimnazjum oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone (bez podmiotowych i orzecznikowych);
 • Mowa zależna i niezależna;
 • Związki wyrazów;
 • Cechy głosek;
 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Innowacje językowe;
 • Archaizmy;
 • Język literacki i jego odmiany regionalne;
 • Dialekty i gwary polskie;
 • Stylizacja językowa.

4. Literatura:

 • Wiersz sylabiczny;
 • Średniówka;
 • Anafora;
 • Tren, elegia;
 • Cechy dramatu, didaskalia;
 • Narrator, rodzaje narracji; Fabuła, wątek, epizod;
 • Epika, liryka dramat; Gatunki epickie, liryczne i dramatyczne; 
 • Bajka epigramatyczna i narracyjna;
 • Literatura faktu;
 • Teatr i dramat romantyczny;
 • Epopeja narodowa;
 • Parodia, nonsens, paradoks, kalambur.

5. Lektury:

 • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza;
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Podróżny, Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Adam Mickiewicz: Dziady. cz. II;
 • Adam Mickiewicz: To lubię, Świteź;
 • Adam Mickiewicz: Reduta Ordona;
 • Charles Dickens: Opowieść wigilijna;
 • Henryk Sienkiewicz: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela;
 • Stefan Żeromski: Syzyfowe prace;
 • Stefan Żeromski: Siłaczka;
 • Antoni Czechow: Śmierć urzędnika, Kameleon;
 • Bolesław Prus: Kamizelka;
 • Juliusz Verne: Piętnastoletni kapitan;
 • UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z klasy I gimnazjum.


Klasa III gimnazjum

1. Zakres materiału klasy I i II gimnazjum oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce;
 • Zakres, treść i znaczenie wyrazu;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone (wszystkie).

4. Literatura:

 • Teatr i dramat antyczny;
 • Elegia;
 • Reportaż.

5. Lektury:

 • Mity greckie (mity tebańskie);
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze;
 • William Golding: Władca much;
 • Nancy H. Kleinbaum: Stowarzyszenie umarłych poetów;
 • Jerome David Salinger: Buszujący w zbożu;
 • Henryk Sienkiewicz: Quo vadis;
 • Wiersze K.K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, Z. Herberta i inne;
 • Ryszard Kapuściński: Heban (rozdziały: „Początek, zderzenie, Ghana `58”, „Droga do Kumasi”, „Ja, Biały” i „Zanzibar”);
 • UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z klas I i II gimnazjum.


Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email