strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka polskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Konkursy z języka polskiego odbędą się: 22.11.2018 r. - Pingwin i 01.04.2019 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka polskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny – PINGWIN


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Interpunkcja w zdaniu pojedynczym;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.

3. Literatura:

 • Baśń, opowiadanie, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, rytm, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

4. Lektury:

 • Tove Jansson: Opowiadania z Doliny Muminków;
 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Charles Perrault: Kopciuszek;
 • Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce;
 • Andersen: Baśnie (w tym: Królowa Śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami);
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego, o Lechu, o Piaście, o Popielu, o Kraku i Wandzie, o kwiecie paproci, krakowskie i warszawskie.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres kl. IV oraz:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
 • Tryby czasownika;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający);
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

3. Literatura - zakres kl. IV oraz:

 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz i Pandora, bogowie i ich domeny);
 • Alfred Szklarski: Tomek w krainie kangurów;
 • Janusz Korczak: Król Maciuś Pierwszy;
 • Adam Bahdaj: Kapelusz za 100 tysięcy;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele;
 • Ignacy Krasicki: Przyjaciele.


Klasa VI szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klasy IV, V oraz:

 • Części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, zaimek, spójnik, liczebnik;
 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, aspekt, tryb);
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Rzeczownik - oboczność tematu (spółgłoskowa, samogłoskowa);
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
 • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Rdzeń, oboczności rdzenia;
 • Akcent wyrazowy, intonacja.

3. Literatura - zakres klasy IV, V oraz:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, powtórzenie, wyraz dźwiękonaśladowczy, eufemizm.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie Olimpu, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna);
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Bolesław Prus: Katarynka.


Klasa VII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klasy IV-VI oraz:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Zdania współrzędnie złożone - rodzaje zdań;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

3. Literatura - zakres klasy IV-VI oraz:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, dramat, komedia, tragedia;
 • Teatr i dramat romantyczny;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, powtórzenie, onomatopeja.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna, Herakles, Orfeusz i Eurydyka, Helios i Faeton, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Ignacy Krasicki: Żona modna;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, Księga IV);
 • Adam Mickiewicz: ballady - Świteź, Świtezianka, To lubię;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa;
 • Nancy H. Kleinbaum: Stowarzyszenie Umarłych Poetów.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VI oraz:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Przydawka, dopełnienie - bliższe i dalsze, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rodzaje;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

3. Literatura - zakres klas IV-VI oraz:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), ballada, bajka, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, przypowieść (parabola), dramat, tragedia, komedia, nowela, dziennik, pamiętnik, sonet;
 • Budowa i cechy dramatu;
 • Teatr i dramat elżbietański;
 • Teatr i dramat romantyczny;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna, Herakles, Orfeusz i Eurydyka, Helios i Faeton, Muzy);
 • Jan Parandowski: Wojna trojańska;
 • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza;
 • Jan Kochanowski: fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • William Szekspir: Romeo i Julia;
 • Molier: Skąpiec;
 • Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę.


Klasa III gimnazjum

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VI, klasy II oraz:

 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Mowa zależna i mowa niezależna;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce.

3. Literatura - zakres klas IV-VI, klasy II oraz:

 • Elegia.

4. Lektury - zakres klasy II oraz:

 • Henryk Sienkiewicz: Quo vadis;
 • Stefan Żeromski: Syzyfowe prace;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • Melchior Wańkowicz: Ziele na kraterze (rozdziały: Powstanie, Matka, List do Krysi);
 • Alfred Szklarski: Tajemnicza wyprawa Tomka.

 Zakres tematyczny – PANDA


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
 • Rodzaj, liczba i przypadek rzeczownika - określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
 • Interpunkcja w zdaniu pojedynczym (kropka, przecinek, znak zapytania, wykrzyknik, cudzysłów - w tytułach, dwukropek);
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.

3. Literatura:

 • Baśń, opowiadanie, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, rytm, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Środki stylistyczne (przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy);
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

4. Lektury:

 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé: Mikołajek i inne chłopaki;
 • Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce;
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Janusz Korczak: Król Maciuś Pierwszy;
 • Rudyard Kipling: Księga dżungli - rozdział: Bracia Mowgliego;
 • Andersen: Baśnie (w tym: Królowa Śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami. Nowe szaty cesarza);
 • Charles Perrault: Kopciuszek;
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego, o Lechu, o Piaście, o Popielu, o Kraku i Wandzie, o kwiecie paproci, krakowskie i warszawskie.


Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy IV szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (cechy, rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Tryby czasownika;
 • Temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający);
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń, oboczność rdzenia;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

4. Literatura:

 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne (uosobienie, ożywienie, zdrobnienie, zgrubienie).

5. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz, Syzyf, król Midas, bogowie i ich domeny);
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele;
 • Ferenc Molnar: Chłopcy z Placu Broni;
 • Adam Bahdaj: Kapelusz za 100 tysięcy;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera.


Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy IV i V szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, zaimek, spójnik, liczebnik;
 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, tryb);
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Rzeczownik - oboczność tematu (spółgłoskowa, samogłoskowa);
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
 • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Podmiot gramatyczny, grupa podmiotu;
 • Czasownik w formie osobowej jako orzeczenie, grupa orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rozróżnianie;
 • Akcent wyrazowy, intonacja.

4. Literatura:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, powtórzenie, eufemizm.

5. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna);
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Henryk Sienkiewicz: Janko Muzykant.


Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klas IV-VI szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot, rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie, rodzaje orzeczenia, orzeczenie złożone;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Przydawka, dopełnienie - bliższe i dalsze, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych;
 • Mowa zależna i mowa niezależna;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Związki frazeologiczne, zwroty i wyrażenia;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

4. Literatura:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), ballada, bajka, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, przypowieść (parabola), dramat, tragedia, komedia;
 • Teatr i dramat romantyczny;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja.

5. Lektury:

 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Ignacy Krasicki: Żona modna;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, Księga IV, Gra Wojskiego, Gra Jankiela);
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Charles Dickens: Opowieść wigilijna;
 • Nancy H. Kleinbaum: Stowarzyszenie Umarłych Poetów;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klas IV-VI szkoły podstawowej oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot, rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie, rodzaje orzeczenia, orzeczenie złożone;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Przydawka, dopełnienie - bliższe i dalsze, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych;
 • Mowa zależna i niezależna;
 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Archaizmy;
 • Język literacki i jego odmiany regionalne;
 • Dialekty i gwary polskie;
 • Stylizacja językowa;
 • Związki frazeologiczne, zwroty i wyrażenia;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

4. Literatura:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), ballada, bajka, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, przypowieść (parabola), dramat, tragedia, komedia, nowela, dziennik, pamiętnik, sonet;
 • Budowa i cechy dramatu;
 • Teatr i dramat elżbietański.
 • Teatr i dramat romantyczny;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja.

5. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna, Herakles, Orfeusz i Eurydyka, Helios i Faeton, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • William Szekspir: Romeo i Julia;
 • Molier: Skąpiec;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Alfred Szklarski: Tajemnicza wyprawa Tomka.


Klasa III gimnazjum

1. Zakres materiału klas IV-VI szkoły podstawowej, klasy II oraz:
2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
3. Nauka o języku:

 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce;
 • Neologizmy i zapożyczenia.

4. Literatura:

 • Elegia.

5. Lektury:

 • Henryk Sienkiewicz: Quo vadis;
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze;
 • Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża;
 • Antoni Czechow: Śmierć urzędnika, Kameleon;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • Melchior Wańkowicz: Ziele na kraterze (rozdziały: Powstanie, Matka, List do Krysi).
 • William Golding: Władca much.
 • UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z klasy II gimnazjum.


Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email