Strona główna konkursów

Konkurs ekologiczno-przyrodniczy

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

W trosce o środowisko naturalne EDI ogłasza konkurs ekologiczno-przyrodniczy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz gimnazjalnych (klasy I-III). Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy zostanie przeprowadzony w dniu 29.04.2015 r. w szkołach, które wyrażą chęć udziału w zawodach.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) i dla gimnazjum (kl. I-III). Każdy test składać się będzie z 26 pytań z podanymi do każdego pytania czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi tylko jedna będzie prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą, zostaną uhonorowani:

  • Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
  • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
  • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.
Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu ekologiczno-przyrodniczego.
Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych.

Aby wziąć udział w konkursie ekologiczno-przyrodniczym, szkolny koordynator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do 10.04.2015 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer (22) 509-86-70
  • wysłać kartę zgłoszeniową faksem na numer (22) 509-86-71
  • wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
  • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI , ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Komitet Rodzicielski wpisowe w wysokości 9 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

  • 8,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  • 8,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
  • 7,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 30.04.2015 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
68 1140 2017 0000 4502 1069 3432

Do dnia 27.04.2015 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja. Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 30.04.2015 r. odsyła wypełnione przez zgłoszonych uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.

Dodatkowo każdy uczeń, który jest uczestnikiem pisemnego konkursu ekologiczno-przyrodniczego, ma prawo wziąć udział w bezpłatnym konkursie plastycznym. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu rysunku, który przedstawiać będzie dowolne zagadnienie związane z ekologią. Prace  należy przygotować na kartce z bloku o formacie A4 wybierając dowolną technikę wykonania i wysłać je do dnia 5 maja 2015 r. na adres:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
z dopiskiem „Ekologia”

Pamiętajcie o podpisaniu prac oraz podaniu klasy, a także nazwy i adresu szkoły. Nie zapomnijcie dołączyć do prac wypełnionego oświadczenia (ściągnij oświadczenie). Dla najlepszych autorów prac przewidziane są nagrody książkowe oraz dyplomy a także publikacja prac na stronie www.edi.edu.pl/ekologia. Nagrody w konkursie plastycznym zostaną rozdane w trzech grupach wiekowych.

 

 

Copyright by EDI

 
  MENU         
 

Logowanie

Zgłoszenie
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ekologiczno-przyrodniczym. Nie zwlekaj! Zgłoś szkołę do 10.04.2015 r. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
  Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email
 Współpraca
 
 


Jesteśmy częścią
logoCSE