Strona główna konkursów
Sprawdzian zintegrowany Język angielski

Panda Junior - strona główna

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!
EDI ogłasza ogólnopolski konkurs Panda Junior oraz Panda Junior z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem konkursu jest umożliwienie uczniom edukacji wczesnoszkolnej sprawdzenia swojej wiedzy ogólnej oraz znajomości języka angielskiego. Wyniki konkursu pomogą nauczycielom poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki.

Konkursy Panda Junior zostaną przeprowadzone na podstawie przesłanych materiałów w dniach:
 • {EDI_PANDA_JUNIOR_DATA_TESTU_1} r. - test zintegrowany,
 • {EDI_PANDA_JUNIOR_DATA_TESTU_2} r. - test z języka angielskiego.
Dla każdej klasy przewiduje się przygotowanie oddzielnego testu dostosowanego do obowiązującej podstawy programowej.
 
Konkurs Panda Junior polega na rozwiązaniu przez uczniów testu zintegrowanego, w skład którego wchodzą pytania poruszające zagadnienia edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Konkurs Panda Junior z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Konkursy mają formę testu składającego się z 21 ciekawie opracowanych pytań o różnej skali trudności. Pytania konkursowe będą zawierać jedną bądź więcej poprawnych odpowiedzi.
 
Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą, zostaną uhonorowani:
 • Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
 • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
 • Dyplomami laureatów, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.
Wszystkim uczestnikom konkursu przyznajemy dyplom uznania za udział w konkursie. Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ponadprogramowego, ogólnopolskiego konkursu. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych dla każdego testu oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych.

Szkolny koordynator konkursu powinien zgłosić uczestników najpóźniej do {EDI_PANDA_JUNIOR_DATA_OSTATECZNA_KONCA_ZGLOSZEN} r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
 • wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej {EDI_PANDA_JUNIOR_ZGLOSZENIE},
 • wysłać kartę zgłoszeniową faksem na numer 22 509-86-71,
 • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-86-70,
 • wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa.
Rodzic ucznia, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Komitet Rodzicielski wpisowe w wysokości 9 zł. Szkolny koordynator wpłaca na konto EDIEGO:
 • 8,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
 • 8,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
 • 7,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.
Wpłaty należy dokonać do {EDI_PANDA_JUNIOR_DATA_ZWROTU_TESTOW_I_PLATNOSCI} r. na konto:
Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
89 1140 2017 0000 4102 1228 0170
Do dnia {EDI_PANDA_JUNIOR_DATA_DOSTARCZENIA_MATERIALOW} r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe (czystopis oraz brudnopis dla każdego uczestnika), protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja.

Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia {EDI_PANDA_JUNIOR_DATA_ZWROTU_TESTOW_I_PLATNOSCI} r. odsyła wypełnione przez uczniów czystopisy i dokonuje wpłaty.


 

Copyright by EDI

 
  MENU        
 

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

Logowanie

Współpraca


Jesteśmy częścią
logoCSE