Subskrypcja


blank

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

EDI zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie Początki Państwa Polskiego. Konkurs zostaje ogłoszony w celu poszerzania wiedzy o początkach chrześcijaństwa i państwa polskiego oraz propagowania zainteresowania historią wśród młodzieży szkolnej. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów.

Konkurs Początki Państwa Polskiego zostanie przeprowadzony w dniu 28.04.2021 r., na podstawie przesłanych materiałów. W przypadku zamknięcia szkół zastrzegamy możliwość zorganizowania konkursu on-line.

Przewiduje się przeprowadzenie dwóch rodzajów testów: dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) i szkoły podstawowej (kl. VII-VIII). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których przynajmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą, zostaną uhonorowani:

• Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
• Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
• Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania. Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu tematycznego. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla obu grup wiekowych. Bardzo dobry wynik w konkursie traktowany jest jako szczególne osiągnięcie uprawniające do dodatkowych puntów rekrutacyjnych.

Aby wziąć udział w konkursie Początki Państwa Polskiego, szkolny koordynator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do 08.04.2021 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

• przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-86-70
• wysłać kartę zgłoszeniową faksem na numer 22 509-86-71
• wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
• wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

• 9,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
• 9,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 29.04.2021 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
89 1140 2017 0000 4102 1228 0170

Do dnia 26.04.2021 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja.

Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 29.04.2021 r. odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.