Subskrypcja


blank

Szanowni Państwo!

z uwagi na przedłużające się zamknięcie szkół informujemy, że Konkurs Początki Państwa Polskiego odbędzie się on-line w dniu:

  • 01 czerwca 2020 r. – konkurs można będzie rozpocząć między godziną 12:00 a 14:00

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail 29.05.2020 r. wyślemy link do testu konkursowego oraz instrukcję przeprowadzenia konkursu on-line.

Szkoły, które jeszcze nie zgłosiły udziału w olimpiadzie mogą uczynić to do 27.05.2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.edi.edu.pl/poczatki-panstwa-polskiego/zgloszenie lub telefonicznie pod numerem: 22 509-86-70 (konieczne jest podanie adresu e-mail).

Szkoły, które już zgłosiły udział w olimpiadzie nie muszą ponownie tego robić. Zgłoszenia dokonane wcześniej są aktualne.

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

EDI zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie Początki Państwa Polskiego. Konkurs zostaje ogłoszony w celu poszerzania wiedzy o początkach chrześcijaństwa i państwa polskiego oraz propagowania zainteresowania historią wśród młodzieży szkolnej. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów.

Konkurs Początki Państwa Polskiego zostanie przeprowadzony w dniu 08.04.2020 r., na podstawie przesłanych materiałów.

Przewiduje się przeprowadzenie dwóch rodzajów testów: dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) i szkoły podstawowej (kl. VII-VIII). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których przynajmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą, zostaną uhonorowani:

• Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
• Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
• Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania. Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu tematycznego. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla obu grup wiekowych. Bardzo dobry wynik w konkursie traktowany jest jako szczególne osiągnięcie uprawniające do dodatkowych puntów rekrutacyjnych.

Aby wziąć udział w konkursie Początki Państwa Polskiego, szkolny koordynator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do 18.03.2020 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

• przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-86-70
• wysłać kartę zgłoszeniową faksem na numer 22 509-86-71
• wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
• wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

• 9,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
• 9,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 09.04.2020 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
89 1140 2017 0000 4102 1228 0170

Do dnia 06.04.2020 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja.

Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 09.04.2020 r. odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.