Subskrypcja


blank

Zakres tematyczny obowiązujący uczestników konkursu Początki Państwa Polskiego dla wszystkich trzech poziomów jest identyczny. W testach dla Poziomu 1, Poziomu 2 i Poziomu 3 zostanie zastosowana różna skala trudności pytań.

Zakres wymagań: Poziom 1 - szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
oraz
Zakres wymagań: Poziom 2 - szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)
oraz
Zakres wymagań: Poziom 3 - liceum ogólnokształcące (kl. I-III)

1. Plemiona zamieszkujące tereny dzisiejszej Polski.
2. Monarchia  wczesnopiastowska:

 • Polska Mieszka I i Bolesława Chrobrego
 • kryzys i odbudowa państwa pierwszych Piastów w XI w.
 • Polska w okresie sporu o inwestyturę
 • stosunki z sąsiadami

3. Panowanie Bolesława Krzywoustego:

 • walki o władzę w kraju
 • stosunki z Niemcami
 • walki o Pomorze
 • ostatnia wola

4. Polska i Polacy w okresie rozbicia dzielnicowego:

 • potomkowie Bolesława Krzywoustego i ich dzielnice
 • zasada senioratu
 • najazdy Mongołów
 • stosunki polsko-krzyżackie
 • próby zjednoczenia państwa polskiego

5. Ostatni Piastowie na tronie Polski.
6. Monarchia  patrymonialna i stanowa.
7. Sąsiedzi Polski Piastów.
8. Rola Kościoła w Polsce Piastowskiej.
9. Kultura, gospodarka i społeczeństwo Polski Piastów.
10. Ludność i terytorium Polski Piastów.

Literatura:
1. Podręcznik do szkoły podstawowej ( wszystkie wydawnictwa).
2. Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, wyd. Nowa Era.
3. P. Jasienica, Polska Piastów (wszystkie wydania).
4. H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795 (wszystkie wydania).
5. Poczet królów i książąt polskich (wszystkie wydania).