content img

 1. Ogólnopolski konkurs Polskie Powstania Narodowe zostanie przeprowadzony 21.04.2022 r.
 2. Czas trwania testu konkursowego jest przez organizatora określony i wynosi 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 3. Szkolny koordynator konkursu jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi.
 4. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy. Zabrania się używania ołówków, kolorowych flamastrów, kredek i korektora.
 5. Szkolny koordynator konkursu otwiera zalakowaną kopertę z pytaniami testowymi przed rozpoczęciem konkursu w obecności zawodników i rozdaje uczestnikom testy i karty odpowiedzi.
 6. Ze względów technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi. W przesyłce znajduje się około 20% arkuszy więcej w stosunku do liczby uczestników zgłoszonych.
 7. Na pierwszej stronie karty odpowiedzi należy wpisać i zakodować kod szkoły nadany w konkursie.
 8. Uczestnicy konkursu wpisują swoje imię i nazwisko w wyznaczonym polu na karcie odpowiedzi, a następnie kodują dane zaznaczając pionowo wszystkie litery imienia i nazwiska.
 9. Każdy uczeń zaznacza również odpowiedni poziom testu, jaki rozwiązuje.
 10. Przy każdym pytaniu na karcie odpowiedzi, uczeń zaznacza odpowiedzi, które uważa za słuszne.
 11. Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika, kodu szkoły, poziomu oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
 12. Po zakończeniu pisania konkursu, każdy uczeń wkłada wypełnioną kartę odpowiedzi do koperty zbiorczej. Po oddaniu wszystkich kart odpowiedzi szkolny koordynator konkursu w obecności uczniów zakleja kopertę.
 13. Szkolny koordynator konkursu zobowiązany jest do odesłania listem poleconym zaklejonych w kopercie zbiorczej kart odpowiedzi, protokołu oraz kopii odcinka wpłaty. Wysłać karty i dokonać wpłaty należy najpóźniej do dnia 22.04.2022 r.
 14. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03.06.2022 r. (Reklamacje można składać do 30.09.2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.

Uwaga!!! Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może być podstawą do reklamacji.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.