content img

 1. Konkurs Polskie Powstania Narodowe jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
 2. Celem konkursu jest propagowanie zainteresowania historią oraz kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania dziejami Polski wśród młodzieży szkolnej.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ma zasięg ogólnopolski. Przewiduje się przygotowanie dwóch rodzajów testów:
  • Poziom 1 - szkoła podstawowa (kl. IV-VI),
  • Poziom 2 - szkoła podstawowa (kl. VII-VIII).
 4. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których przynajmniej jeden jest prawidłowy. Może się tak zdarzyć, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy bądź wszystkie odpowiedzi będą prawidłowe. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.
 5. Konkurs Polskie Powstania Narodowe odbędzie się w dniu:
  • 21.04.2022 r.
  Godzina przeprowadzenia konkursu nie jest ustalona przez organizatora i zależy od wewnętrznej decyzji danej szkoły. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego zastrzegamy możliwość zorganizowania konkursu online.
 6. Szkołę do konkursu można zgłosić do 28.03.2022 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
  • wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
  • wysłać wypełnioną kartę zgłoszeniową faksem na numer 22 509-86-71
  • przekazać zgłoszenie szkoły telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 22 509-86-70
  • wysyłać kartę zgłoszeniową pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
 7. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczniów ze szkoły.
 8. Konkurs Polskie Powstania Narodowe jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 12,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:
  • 11,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  • 11,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.
  Wpłaty należy dokonać do 22.04.2022 r. na konto:
  Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
  ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
  89 1140 2017 0000 4102 1228 0170
 9. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 20.04.2022 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.
 10. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 11. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.
 12. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 22.04.2022 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię dowodu wpłaty.
 13. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:
  • Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje specjalny dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.
  Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.
 14. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.
 15. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników, przewidziano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki.
 16. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03.06.2022 r. Wszelkie reklamacje można składać do 30.09.2022 r. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.