content img

 
Zakres tematyczny obowiązujący uczestników konkursu Polskie Powstania Narodowe dla obu poziomów jest identyczny. W testach dla Poziomu 1 i Poziomu 2 zostanie zastosowana różna skala trudności pytań.

 
Zakres wymagań: Poziom 1 - szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
oraz
Zakres wymagań: Poziom 2 - szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)

1. Polska i jej sąsiedzi w XVIII wieku.
2. Rozbiory Polski.
3. Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja i wojna w obronie Konstytucji.
4. Powstanie kościuszkowskie: przyczyny, przebieg, skutki.
5. Napoleon a spawa polska.
6. Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim.
7. Powstanie listopadowe: przyczyny, przebieg, skutki, dyktatorzy, dowódcy.
8. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska.
9. Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
10. Powstanie styczniowe: przyczyny, przebieg, skutki, dyktatorzy i dowódcy.
11. Europa wobec polskich powstań narodowych.
12. Walki o kształt niepodległego państwa polskiego:

  • powstania śląskie,
  • powstanie wielkopolskie,
  • wojna polsko-bolszewicka 1919-1920.

 

Polecana literatura:

1. Podręczniki do historii dla szkoły podstawowej.
2. A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2005.
3. S. Kieniewicz, A. Zahorski, W Zajewski, Trzy powstania narodowe, Warszawa 1997.
4. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918 Warszawa 1998.
5. Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy państwa polskiego, pod red. Z. Karpusa, M. Wojciechowskiego, Toruń 2003.
6. J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1980.
7. A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914-1993, I tom, lata 1914-1945, Warszawa 1992.
8. W. Roszkowski, A. Radziwiłł, Historia 1789-1871 i 1871-1939, Warszawa 2002.
9. Encyklopedie i słowniki ogólne i tematyczne.
10. Leksykony historyczne.
11. Atlas historyczny.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.