strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

 

 1. Panda 2020 jest organizowana przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII). Konkursy z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i historii odbywają się na pięciu poziomach, odpowiadających poszczególnym klasom (np. konkurs matematyczny dla klasy V, konkurs polonistyczny dla klasy VII). Konkurs z przyrody przeznaczony jest dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, konkursy z biologii i geografii dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Konkursy z chemii i fizyki przeznaczone są dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
 3. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.
 4. Konkursy odbędą się w dniach:  
   - 01.04.2020 r. - konkurs z języka polskiego
   - 02.04.2020 r. - konkurs z matematyka
   - 03.04.2020 r. - konkurs z języka angielskiego
   - 03.04.2020 r. - konkurs z fizyki
   - 06.04.2020 r. - konkurs z historii
   - 06.04.2020 r. - konkurs z chemii
   - 06.04.2020 r. - konkurs z języka niemieckiego
   - 07.04.2020 r. - konkurs z przyrody
   - 07.04.2020 r. - konkurs z biologii
   - 07.04.2020 r. - konkurs z geografii
  Istnieje możliwość zmiany terminu przeprowadzenia poszczególnego konkursu pod warunkiem, że odbędzie się on między 01.04.202007.04.2020 r.
 5. Szkołę do konkursu można zgłosić do 09.03.2020 r. wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa lub wysyłając kartę zgłoszeniową faksem na numer (0-22) 509-86-71. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE lub dzwoniąc pod numer telefonu (0-22) 509-86-70.
 6. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczniów ze szkoły.
 7. Panda jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:
   - 9,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 8 do 49 uczestników,
   - 9,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 50 uczestników.
  Wpłaty należy dokonać do 08.04.2020 r. na konto:
  Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
  ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
  64 1140 2017 0000 4002 1008 0127
 8. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 30.03.2020 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.
 9. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi kolejno:
   - Konkurs polonistyczny - 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne
   - Konkurs matematyczny - 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne
   - Konkursy lingwistyczne - 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne
   - Konkurs historyczny - 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne
   - Konkurs fizyczny - 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne
   - Konkurs chemiczny - 45 minut + 10 sprawy organizacyjne
   - Konkurs przyrodniczy - 45 minut + 10 sprawy ogranizacyjne
   - Konkurs biologiczny - 45 minut + 10 sprawy organizacyjne
   - Konkurs geograficzny - 45 minut + 10 sprawy organizacyjne
 10. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu, szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.
 11. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 08.04.2020 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię dowodu wpłaty.
 12. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:
   - Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje dyplom grawerowany i nagrodę książkową,
   - Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
   - Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.
  Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.
 13. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.
 14. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników w danym województwie, przewidziano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki.
 15. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 29.05.2020 r. Wszelkie reklamacje można składać do 30.09.2020 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (0-22) 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl

 Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email