banner bezpieczny

Bezpieczny Uczeń - Regulamin

1. Konkurs Bezpieczny Uczeń jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
2. Celem konkursu jest pogłębianie wśród młodzieży zagadnień związanych z bezpieczeństwem.
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) i ma zasięg ogólnopolski. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów:

  • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III),
  • Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI),
  • Poziom 3 dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII).

4. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest poprawny. Może się tak zdarzyć, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy bądź wszystkie odpowiedzi będą poprawne. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.
5. Konkurs Bezpieczny Uczeń odbędzie się w dniu:

  • 15.04.2024 r.

Godzina przeprowadzenia konkursu nie jest ustalona przez organizatora i zależy od wewnętrznej decyzji danej szkoły.

6. Szkołę do konkursu można zgłosić do 27.03.2024 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

7. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczniów ze szkoły.
8. Konkurs Bezpieczny Uczeń jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca wpisowe w wysokości 15,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

  • 14,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  • 14,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 16.04.2024 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
89 1140 2017 0000 4102 1228 0170

9. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 11.04.2024 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.
10. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
11. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.
12. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 16.04.2024 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię dowodu wpłaty.
13. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:

  • Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje specjalny dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.
14. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.
15. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników, przewidziano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki.
16. 22.04.2024 r. w archiwum testów zostaną umieszczone klucze odpowiedzi do testów.
17. Reklamacje do pytań testowych można składać do dnia 06.05.2024 r. - po tym terminie reklamacje do pytań nie będą uwzględniane.
18. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03.06.2024 r. Reklamacje można składać do 30.09.2024 r. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

Subskrypcja



Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności