Konkurs ekologiczno-przyrodniczy

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

W trosce o środowisko naturalne EDI ogłasza konkurs ekologiczno-przyrodniczy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII). Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy zostanie przeprowadzony w dniu 21.04.2023 r. w szkołach, które wyrażą chęć udziału w zawodach.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 03.04.2023 r.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) oraz dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII). Każdy test składać się będzie z 26 pytań z podanymi do każdego pytania czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi co najmniej jedna będzie prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania potwierdzające uczestnictwo w konkursie, a najlepsi zostaną uhonorowania dyplomami laureata, wyróżnienia oraz nagrodami książkowymi. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych. Ponadto szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu tematycznego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.