Konkurs ekologiczno-przyrodniczy

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

W trosce o środowisko naturalne EDI ogłasza konkurs ekologiczno-przyrodniczy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII). Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy zostanie przeprowadzony w dniu 22.04.2022 r. w szkołach, które wyrażą chęć udziału w zawodach. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego zastrzegamy możliwość zorganizowania konkursu online.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) oraz dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII). Każdy test składać się będzie z 26 pytań z podanymi do każdego pytania czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi co najmniej jedna będzie prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą, zostaną uhonorowani:

  • Specjalnymi dyplomami laureata i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
  • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
  • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.
Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu ekologiczno-przyrodniczego.
Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych.

Aby wziąć udział w konkursie ekologiczno-przyrodniczym, szkolny koordynator konkursu zgłasza uczestników najpóźniej do 28.03.2022 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer (22) 509-86-70
  • wysłać kartę zgłoszeniową faksem na numer (22) 509-86-71
  • wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
  • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI , ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 12,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

  • 11,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  • 11,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 25.04.2022 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
68 1140 2017 0000 4502 1069 3432

Do dnia 20.04.2022 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja. Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 25.04.2022 r. odsyła wypełnione przez zgłoszonych uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.