banner bezpieczny

Bezpieczny Uczeń - Zakres tematyczny

Testy konkursowe zostaną przygotowane dla trzech poziomów w oparciu o poniżej przedstawione zakresy tematyczne:

Poziom 1 - Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)
1. Bezpieczeństwo na drodze (uczeń jako pieszy, rowerzysta, pasażer).
2. Podstawowe znaki drogowe.
3. Bezpieczeństwo w domu, szkole i w czasie wolnym.
4. Podstawowe znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe.
5. Telefony alarmowe.
6. Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
7. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
8. Zasada ograniczonego zaufania do obcych.
9. Zachowanie w sytuacji wypadku.
10. Porządek wokół siebie.

Poziom 2 - Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)
Zagadnienia z poziomu 1 oraz:
1. Przepisy i zagadnienia wymagane na kartę rowerową:

  • uprawnienia do kierowania rowerem,
  • warunki techniczne i wyposażenie roweru,
  • podstawowe zasady ruchu drogowego,
  • zasady ruchu rowerzystów na drodze,
  • znaki drogowe,
  • skrzyżowania,
  • pierwsza pomoc.

2. Oznakowanie niebezpieczeństw.
3. Znaki ostrzegawcze na urządzeniach, opakowaniach, budynkach, itp.
4. Bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych, górskich; korzystanie z kąpielisk.

Poziom 3 - Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)
Zagadnienia z poziomu 1 i 2 oraz:
1. Zagrożenia życia i zapobieganie im.
2. Ruch drogowy.
3. Terminologia z zakresu ratownictwa.
4. Wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy.
5. Ochrona praw autorski, ochrona patentowa.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności