Regulamin Panda

 1. Panda 2024 jest organizowana przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII). Konkursy z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i historii odbywają się na pięciu poziomach, odpowiadających poszczególnym klasom (np. konkurs matematyczny dla klasy V, konkurs polonistyczny dla klasy VII). Konkurs z przyrody przeznaczony jest dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, konkursy z biologii i geografii dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Konkursy z chemii i fizyki przeznaczone są dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
 3. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.
 4. Konkursy odbędą się w dniach:
  • 08.04.2024 r. - konkurs z języka polskiego
  • 09.04.2024 r. - konkurs z matematyki
  • 10.04.2024 r. - konkurs z języka angielskiego
  • 10.04.2024 r. - konkurs z fizyki
  • 11.04.2024 r. - konkurs z historii
  • 11.04.2024 r. - konkurs z języka niemieckiego
  • 11.04.2024 r. - konkurs z języka hiszpańskiego
  • 12.04.2024 r. - konkurs z chemii
  • 12.04.2024 r. - konkurs z biologii
  • 12.04.2024 r. - konkurs z geografii
  • 12.04.2024 r. - konkurs z przyrody

   Istnieje możliwość zmiany terminu przeprowadzenia poszczególnego konkursu pod warunkiem, że odbędzie się on między 08.04.2024 a 12.04.2024 r.

 5. Szkołę do konkursu można zgłosić do 18.03.2024 r. wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres: edi@edi.edu.pl lub wysyłając kartę zgłoszeniową faksem na numer (0-22) 509-86-71. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE lub dzwoniąc pod numer telefonu (0-22) 509-86-70.
 6. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczniów ze szkoły.
 7. Panda jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca wpisowe w wysokości 15,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:
  • 14,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 8 do 49 uczestników,
  • 14,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 50 uczestników.

   Wpłaty należy dokonać do 15.04.2024 r. na konto:

   Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
   ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
   64 1140 2017 0000 4002 1008 0127

 8. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 04.04.2024 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.
 9. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania każdego z konkursów wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 10. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu, szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.
 11. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 15.04.2024 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię dowodu wpłaty.
 12. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:
  • Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje specjalny dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.

   Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

 13. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.
 14. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników w danym województwie, przewidziano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki.
 15. 22.04.2024 r. w archiwum testów zostaną umieszczone klucze odpowiedzi do testów.
 16. Reklamacje do pytań testowych można składać do dnia 06.05.2024 r. - po tym terminie reklamacje do pytań nie będą uwzględniane.
 17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03.06.2024 r. Wszelkie reklamacje można składać do 30.09.2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (0-22) 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności