Regulamin Panda

 1. Panda 2024 jest organizowana przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII). Konkursy z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i historii odbywają się na pięciu poziomach, odpowiadających poszczególnym klasom (np. konkurs matematyczny dla klasy V, konkurs polonistyczny dla klasy VII). Konkurs z przyrody przeznaczony jest dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, konkursy z biologii i geografii dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Konkursy z chemii i fizyki przeznaczone są dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
 3. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.
 4. Konkursy odbędą się w dniach:
  • 08.04.2024 r. - konkurs z języka polskiego
  • 09.04.2024 r. - konkurs z matematyki
  • 10.04.2024 r. - konkurs z języka angielskiego
  • 10.04.2024 r. - konkurs z fizyki
  • 11.04.2024 r. - konkurs z historii
  • 11.04.2024 r. - konkurs z języka niemieckiego
  • 11.04.2024 r. - konkurs z języka hiszpańskiego
  • 12.04.2024 r. - konkurs z chemii
  • 12.04.2024 r. - konkurs z biologii
  • 12.04.2024 r. - konkurs z geografii
  • 12.04.2024 r. - konkurs z przyrody

   Istnieje możliwość zmiany terminu przeprowadzenia poszczególnego konkursu pod warunkiem, że odbędzie się on między 08.04.2024 a 12.04.2024 r.

 5. Szkołę do konkursu można zgłosić do 18.03.2024 r. wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres: edi@edi.edu.pl lub wysyłając kartę zgłoszeniową faksem na numer (0-22) 509-86-71. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE lub dzwoniąc pod numer telefonu (0-22) 509-86-70.
 6. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczniów ze szkoły.
 7. Panda jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca wpisowe w wysokości 15,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:
  • 14,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 8 do 49 uczestników,
  • 14,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 50 uczestników.

   Wpłaty należy dokonać do 15.04.2024 r. na konto:

   Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
   ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
   64 1140 2017 0000 4002 1008 0127

 8. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 04.04.2024 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.
 9. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania każdego z konkursów wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 10. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu, szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.
 11. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 15.04.2024 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię dowodu wpłaty.
 12. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:
  • Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje specjalny dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.

   Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

 13. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.
 14. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników w danym województwie, przewidziano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki.
 15. 22.04.2024 r. w archiwum testów zostaną umieszczone klucze odpowiedzi do testów.
 16. Reklamacje do pytań testowych można składać do dnia 06.05.2024 r. - po tym terminie reklamacje do pytań nie będą uwzględniane.
 17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03.06.2024 r. Wszelkie reklamacje można składać do 30.09.2024 r.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (0-22) 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności