content img

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!


EDI ogłasza ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne zostanie przeprowadzony w dniu 30.11.2021 r., na podstawie przesłanych materiałów. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego zastrzegamy możliwość zorganizowania konkursu online.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI), dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie Pisma Świętego, zostaną uhonorowani:

  • Specjalnymi dyplomami laureata i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
  • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
  • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania. Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu tematycznego. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych.

Aby wziąć udział w konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne, szkolny koordynator konkursu zgłasza uczestników najpóźniej do 10.11.2021 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-86-70
  • wysłać kartę zgłoszeniową faksem na numer 22 509-86-71
  • wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
  • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

  • 9,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  • 9,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 01.12.2021 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
73 1140 2017 0000 4302 1069 3440


Do dnia 26.11.2021 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja.

Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 01.12.2021 r. odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.