banner biblia

Regulamin

 1. Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
 2. Celem konkursu jest pogłębianie wśród młodzieży zagadnień związanych z Pismem Świętym.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) i ma zasięg ogólnopolski. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów:
  • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III),
  • Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI),
  • Poziom 3 dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII).
 4. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest poprawny. Może się tak zdarzyć, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy bądź wszystkie odpowiedzi będą poprawne. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.
 5. Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne odbędzie się w dniu:
  • 28.11.2023 r.
  Godzina przeprowadzenia konkursu nie jest ustalona przez organizatora i zależy od wewnętrznej decyzji danej szkoły.
 6. Szkołę do konkursu można zgłosić do 09.11.2023 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
  • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 22 509-86-70.
  • wysłać wypełnioną kartę zgłoszeniową faksem na numer 22 509-86-71
  • wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE
  • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą elektroniczną na adres: edi@edi.edu.pl
 7. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczniów ze szkoły.
 8. Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca wpisowe w wysokości 15,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:
  • 14,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  • 14,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.
  Wpłaty należy dokonać do 29.11.2023 r. na konto:
  Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
  ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
  73 1140 2017 0000 4302 1069 3440
 9. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 24.11.2023 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.
 10. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 11. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.
 12. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 29.11.2023 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię dowodu wpłaty.
 13. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:
  • Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje specjalny dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.
  Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.
 14. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.
 15. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników, przewidziano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki.
 16. 04.12.2023 r. w archiwum testów zostaną umieszczone klucze odpowiedzi do testów.
 17. Reklamacje do pytań testowych można składać do dnia 18.12.2023 r. - po tym terminie reklamacje do pytań nie będą uwzględniane.
 18. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 15.01.2024 r. Wszelkie reklamacje można składać do 30.04.2024 r. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności