banner biblia

Zakres tematyczny

 
Testy konkursowe zostaną przygotowane dla trzech poziomów w oparciu o poniżej przedstawione zakresy tematyczne:

 
Poziom 1 - Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)

1. Stworzenie świata i ludzi, grzech pierworodny, wieża Babel, potop.
2. Bohaterowie Starego Testamentu i ich historia: Adam i Ewa, Kain i Abel, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Dawid, Salomon.
3. Życie Jezusa: narodziny, głoszenie Ewangelii, śmierć, zmartwychwstanie.
4. Cuda Jezusa.
5. Apostołowie, rodzina i bliscy Jezusa.
6. Miejsca związane z życiem Jezusa.
7. Najważniejsze przypowieści (o siewcy, o synu marnotrawnym, o zabłąkanej owcy, o miłosiernym Samarytaninie, o talentach, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o skarbie, o ziarnku gorczycy).
8. Najważniejsze nakazy płynące z Biblii (Dekalog, nauczanie Jezusa).
9. Podstawowe informacje o autorach i księgach Biblii (podział na Stary i Nowy Testament, Ewangelie, Księga Rodzaju, Wyjścia, Dzieje Apostolskie, Apokalipsa).

 

Poziom 2 - Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)

1. Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym: podział na Stary i Nowy Testament, liczba ksiąg, autorzy wybranych ksiąg (Pięcioksiąg, Psalmy, prorocy więksi, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, Apokalipsa).
2. Dekalog.
3. Znajomość najważniejszych wydarzeń Starego Testamentu (stworzenie świata, historia pierwszych ludzi, Abraham i jego potomkowie, niewola egipska, Mojżesz i wyjście z Egiptu, królowie izraelscy: Dawid i Salomon, prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Daniel).
4. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa - najważniejsze wydarzenia, miejsca związane z życiem Jezusa.
5. Znajomość wybranych przypowieści i ich interpretacja (o siewcy, o synu marnotrawnym, o Samarytaninie, o wdowim groszu, o uczcie królewskiej, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o chwaście, o perle, o talentach, o nielitościwym dłużniku).
6. Podstawowe wiadomości o najważniejszych postaciach Starego Testamentu (m. in. Adam i Ewa, Abel i Kain, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Ezaw, Mojżesz, Jozue, Dawid, Salomon).
7. Podstawowe wiadomości o najważniejszych postaciach Nowego Testamentu (m. in. Maryja, Józef, Elżbieta, Jan Chrzciciel, Apostołowie, Maria Magdalena).
8. Znajomość symboli i motywów biblijnych.
9. Skróty biblijne wybranych ksiąg (Pięcioksiąg, Psalmy, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, Apokalipsa).

 

Poziom 3 - Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

1. Podstawowe wiadomości na temat Pisma Świętego: języki, autorzy, liczba ksiąg.
2. Znajomość najważniejszych historii biblijnych (stworzenie świata, historia pierwszych ludzi, Abraham i patriarchowie, niewola egipska, Mojżesz i wyjście z Egiptu, Saul, Dawid i Salomon, niewola babilońska, prorocy, życie i działalność Jezusa i apostołów).
3. Miejsca i osoby związane z Jezusem.
4. Przypowieści Jezusa - treść, interpretacja.
5. Osiem błogosławieństw, głoszenie Królestwa Bożego i inne najważniejsze motywy nauczania Jezusa.
6. Cuda Jezusa (uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy, cuda nad naturą, Zmartwychwstanie).
7. Jezus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
8. Znajomość symboli, frazeologizmów i przysłów wywodzących się z Biblii.
9. Dzieje apostolskie - początki Kościoła, historia Piotra i Pawła.
10. Skróty ksiąg, zapis fragmentów tekstu z Biblii.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności