Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna, nazywana również edukacją środowiskową, ma na celu kształtowanie i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania  środowiska przyrodniczego. Im wcześniej zakorzeniona zostanie prawidłowa postawa w stosunku do matki ziemi, tym lepsze efekty przyniesie.
Poniżej znajduje się kilka podstawowych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną. Na pewno przydadzą się one w życiu codziennym oraz podczas przygotowań do naszego konkursu.