strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z matematyki. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Konkursy z matematyki odbędą się: 23.11.2018 r. - Pingwin i 02.04.2019 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z matematyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN


Klasa IV szkoły podstawowej
Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Liczby naturalne:

 • działania i ich kolejność wykonywania;
 • dzielenie z resztą;
 • kwadraty i sześciany liczb;
 • oś liczbowa;
 • porównywania ilorazowe.

2. Systemy zapisywania liczb:

 • system rzymski;
 • system dziesiętny.

3. Obliczenia praktyczne:

 • jednostki długości i masy (w tym wyrażenia dwumianowane);
 • kalendarz i czas;
 • temperatura;
 • waluta.

4. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa V szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Liczby naturalne:

 • działania pisemne;
 • wielokrotności, dzielniki;
 • NWW, NWD;
 • cechy podzielności liczb;
 • liczby pierwsze i złożone;
 • średnia arytmetyczna.

2. Ułamki:

 • ułamki zwykłe;
 • ułamki dziesiętne (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).

3. Figury geometryczne:

 • proste, półproste, odcinki, łamane;
 • kąty;
 • koła i okręgi;
 • symetria w otoczeniu człowieka;
 • pole prostokąta, jednostki pola;
 • własności prostopadłościanów.

4. Obliczenia praktyczne:

 • skala.

5. zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VI szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Ułamki:

 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych.

2. Liczby całkowite.
3. Figury geometryczne:

 • kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
 • własności, pola i obwody wielokątów;
 • miary kątów w wielokątach;
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów, jednostki objętości;
 • własności graniastosłupów prostych.

4. Obliczenia praktyczne:

 • droga, prędkość, czas;
 • procenty.

5. zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Podstawowe figury płaskie.
5. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
9. Własności trójkątów - obwody, pola.
10. Cechy przystawania trójkątów.
11. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej
1. Zakres materiału z klasy 1.
2. Liczby i działania:

 • liczby naturalne w systemie rzymskim,
 • wartość bezwzględna liczby wymiernej,
 • potęga o wykładniku naturalnym,
 • mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie,
 • potęga iloczynu, ilorazu, potęgi,
 • notacja wykładnicza,
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny,
 • szacowanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki.

3. Własności figur płaskich:

 • symetralna odcinka,
 • dwusieczna kąta,
 • kąt środkowy i wpisany,
 • wzajemne położenie prostej i okręgu,
 • okrąg opisany na wielokącie,
 • okrąg wpisany w wielokąt,
 • pierścień kołowy i wycinek koła,
 • wielokąty foremne.

 

Klasa III gimnazjum
1. Zakres materiału z klasy 2.
2. Potęgi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • działania na potęgach,
 • notacja wykładnicza.

3. Podobieństwo figur:

 • figury podobne, skala podobieństwa,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

4. Bryły obrotowe:

 • walec, stożek, kula,
 • pole powierzchni i objętość brył obrotowych.

 

 


Zakres tematyczny - PANDA


Klasa IV szkoły podstawowej
Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Liczby naturalne:

 • działania i ich kolejność wykonywania;
 • dzielenie z resztą;
 • kwadraty i sześciany liczb;
 • oś liczbowa;
 • porównywania ilorazowe.

2. Systemy zapisywania liczb:

 • system rzymski;
 • system dziesiętny.

3. Ułamki:

 • ułamki zwykłe (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).

4. Figury geometryczne:

 • proste, półproste, odcinki, łamane;
 • kąty;
 • koła i okręgi;
 • rozpoznawanie wielokątów;
 • obwody wielokątów;
 • pole prostokątów, jednostki pola;
 • własności prostopadłościanów.

5. Obliczenia praktyczne:

 • jednostki długości i masy (w tym wyrażenia dwumianowane);
 • kalendarz i czas;
 • skala;
 • temperatura;
 • waluta.

6. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa V szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Liczby naturalne:

 • działania pisemne;
 • wielokrotności, dzielniki;
 • NWW, NWD;
 • cechy podzielności liczb;
 • liczby pierwsze i złożone;
 • średnia arytmetyczna.

2. Ułamki:

 • ułamki zwykłe;
 • ułamki dziesiętne.

3. Figury geometryczne:

 • symetria w otoczeniu człowieka;
 • kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
 • własności, pola i obwody wielokątów;
 • miary kątów w wielokątach;
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów, jednostki objętości.

4. Obliczenia praktyczne:

 • droga, prędkość, czas;
 • procenty.

5. zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VI szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Liczby całkowite:

 • wartość bezwzględna.

2. Liczby wymierne:

 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych;
 • potęgowanie liczb.

3. Wyrażenia algebraiczne.
4. Równania i nierówności pierwszego stopnia.
5. Figury geometryczne:

 • własności graniastosłupów prostych;
 • Pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupów prostych, jednostki objętości;
 • Rozpoznawanie figur obrotowych.

6. zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VII szkoły podstawowej
11. Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Podstawowe figury płaskie.
5. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
9. Własności trójkątów - obwody, pola.
10. Cechy przystawania trójkątów.
11. Potęga o wykładniku naturalnym.
12. Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
13. Czworokąty: własności, obwody, pola.
14. Wyrażenia algebraiczne:

 • wartość liczbowa,
 • suma algebraiczna - dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę,
 • wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.

15. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe, siatki.
16. Równania z jedną niewiadomą.
17. Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą i ich rozwiązania.
18. Prostokątny układ współrzędnych.
19. Twierdzenie Pitagorasa.
20. Wielkości wprost proporcjonalne.
21. Proporcja.
22. Przekształcanie wzorów.
23. Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.
24. Przedstawianie i odczytywanie danych statystycznych za pomocą tabel, diagramów, wykresów.
25. Średnia arytmetyczna.
26. Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów.
27. Pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów.
28. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej
1. Zakres materiału z klasy 1.
2. Liczby i działania:

 • liczby naturalne w systemie rzymskim,
 • wartość bezwzględna liczby wymiernej,
 • potęga o wykładniku naturalnym,
 • mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie,
 • potęga iloczynu, ilorazu, potęgi,
 • notacja wykładnicza,
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny,
 • szacowanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki.

3. Własności figur płaskich:

 • symetralna odcinka,
 • dwusieczna kąta,
 • kąt środkowy i wpisany,
 • wzajemne położenie prostej i okręgu,
 • okrąg opisany na wielokącie,
 • okrąg wpisany w wielokąt,
 • pierścień kołowy i wycinek koła,
 • wielokąty foremne.

4. Rachunek algebraiczny:

 • mnożenie sum algebraicznych,
 • wzory skróconego mnożenia,
 • równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
 • przekształcanie wzorów,
 • wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne,
 • układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

5. Symetrie:

 • osiowa,
 • środkowa,
 • figury osiowosymetryczne i środkowosymetryczne.

6. Funkcje:

 • funkcja liczbowa, jej wykres i własności.

 

Klasa III gimnazjum
1. Zakres materiału z klasy 2.
2. Potęgi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • działania na potęgach,
 • notacja wykładnicza.

3. Podobieństwo figur:

 • figury podobne, skala podobieństwa,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

4. Bryły obrotowe:

 • walec, stożek, kula,
 • pole powierzchni i objętość brył obrotowych.

5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa:

 • prawdopodobieństwo zdarzeń w doświadczeniach losowych.


Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email