strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę do 18.03.2016 Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z przyrody. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej .

Konkursy z przyrody odbędą się: 25.11.2015 r. - Pingwin15.04.2016 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z przyrody przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

 

Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Klasa IV szkoły podstawowej

I. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
II. Obowiązujące treści z klasy IV:
1. Ja i moje otoczenie:

 • Czynniki pozytywne i negatywne wpływające na samopoczucie ucznia w szkole i w domu;
 • Znaczenie prawidłowego funkcjonowanie organizmu (sen, odpoczynek, odżywianie się, aktywność ruchowa);
 • Organizacja, planowanie miejsca i czasu nauki;
 • Zmysły człowieka i ich rola w poznawaniu przyrody;
 • Przyrządy ułatwiające obserwację przyrody - opis i zastosowanie;
 • Rośliny i zwierzęta hodowane przez człowieka - podstawowe zasady opieki;
 • Zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych.

  2. Orientacja w terenie:

  • Wyznaczanie kierunku na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu;
  • Wędrówka Słońca po niebie w ciągu dnia w zależności od pory roku;
  • Plan, mapa, legenda;
  • Odległość w terenie i na mapie - podziałka liniowa;
  • Mapa poziomicowa - formy terenu i przykłady.

   3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie:

   • Fazy rozwoju roślin;
   • Zjawiska atmosferyczne zachodzące w Polsce;
   • Stany skupienia wody i zjawiska im towarzyszące;
   • Stany skupienia ciał, ich właściwości (kształt, ściśliwość) - budowa materii, zjawisko dyfuzji.

    Klasa V szkoły podstawowej

    I. Obowiązujące treści z klasy IV:

    1. Ja i moje otoczenie.
    2. Orientacja w terenie.
    3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
    4. Najbliższa okolica.
    5. Człowiek i środowisko.

    II. Obowiązujące treści z klasy V:
    1. Właściwości substancji:

    • Właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy i inne);
    • Substancje kruche, plastyczne, sprężyste, przewodzenie ciepła, wykorzystanie substancji odwołując się do ich właściwości;
    • Masa i objętość różnych substancji;
    • Segregacja odpadów i ich ponowne wykorzystanie powołując się na właściwości substancji.

     2. Krajobrazy Polski i Europy:

     • Mapa poziomicowa i hipsometryczna - niziny, wyżyny, góry;
     • Charakterystyka wybranych krajobrazów Polski;
     • Formy ochrony przyrody w Polsce;
     • Walory turystyczne największych miast w Polsce - Warszawa, Kraków, Gdańsk;
     • Polska na mapie Europy. Sąsiedzi Polski i ich stolice;
     • Krajobraz wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski).

      Klasa VI szkoły podstawowej

      I. Obowiązujące treści z klasy IV, V:

      1. Ja i moje otoczenie.
      2. Orientacja w terenie;
      3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie;
      4. Najbliższa okolica;
      5. Człowiek i środowisko;
      6. Właściwości substancji;
      7. Krajobrazy Polski i Europy;
      8. Organizm człowieka;
      9. Zdrowie i troska o nie;
      10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne.

      II. Obowiązujące treści z klasy VI:
      1. Ziemia we wszechświecie:

      • Globus jako model Ziemi;
      • Układ Słoneczny;
      • Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
      • Załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
      • Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

       2. Lądy i oceany:

       • Pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
       • Wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
       • Wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

        3. Krajobrazy świata:

        • Krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

         

        Zakres tematyczny - PANDA

         

        Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

         

        Klasa IV szkoły podstawowej
        I. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
        II. Obowiązujące treści z klasy IV:
        1. Ja i moje otoczenie:

        • Czynniki pozytywne i negatywne wpływające na samopoczucie ucznia w szkole i w domu;
        • Znaczenie prawidłowego funkcjonowanie organizmu (sen, odpoczynek, odżywianie się, aktywność ruchowa);
        • Organizacja, planowanie miejsca i czasu nauki;
        • Zmysły człowieka i ich rola w poznawaniu przyrody;
        • Przyrządy ułatwiające obserwację przyrody - opis i zastosowanie;
        • Rośliny i zwierzęta hodowane przez człowieka - podstawowe zasady opieki;
        • Zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych.

        2. Orientacja w terenie:

        • Wyznaczanie kierunku na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu;
        • Wędrówka Słońca po niebie w ciągu dnia w zależności od pory roku;
        • Plan, mapa, legenda;
        • Odległość w terenie i na mapie - podziałka liniowa;
        • Mapa poziomicowa - formy terenu i przykłady.

        3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie:

        • Fazy rozwoju roślin;
        • Zjawiska atmosferyczne zachodzące w Polsce;
        • Stany skupienia wody i zjawiska im towarzyszące;
        • Stany skupienia ciał, ich właściwości (kształt, ściśliwość) - budowa materii, zjawisko dyfuzji;
        • Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów. Przykłady z praktyki;
        • Składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru. Jednostki temperatury i opadów stosowane w meteorologii;
        • Cechy pogody w różnych porach roku.

        4. Najbliższa okolica:

        • Elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, krajobraz antropogeniczny;
        • Czynniki warunkujące życie na lądzie;
        • Charakterystyka ekosystemu lasu, łąki, pola uprawnego;
        • charakterystyka organizmów samożywnych i cudzożywnych;
        • Budowa warstwowa lasu, mieszkańcy lasu;
        • Rodzaje wód powierzchniowych. Rodzaje i budowa organizmów zamieszkujących cieki wodne.

        5. Człowiek a środowisko:

        • Wpływ codziennych zachowań na stan środowiska;
        • Działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;
        • Pozytywny i negatywny wpływ środowiska na zdrowie człowieka.

        Klasa V szkoły podstawowej
        I. Obowiązujące treści z klasy IV:

        1. Ja i moje otoczenie.
        2. Orientacja w terenie.
        3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
        4. Najbliższa okolica.
        5. Człowiek i środowisko.

        II. Obowiązujące treści z klasy V:
        1. Właściwości substancji:

        • Właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy i inne);
        • Substancje kruche, plastyczne, sprężyste, przewodzenie ciepła, wykorzystanie substancji odwołując się do ich właściwości;
        • Masa i objętość różnych substancji;
        • Segregacja odpadów i ich ponowne wykorzystanie powołując się na właściwości substancji.

        2. Krajobrazy Polski i Europy:

        • Mapa poziomicowa i hipsometryczna - niziny, wyżyny, góry;
        • Charakterystyka wybranych krajobrazów Polski;
        • Formy ochrony przyrody w Polsce;
        • Walory turystyczne największych miast w Polsce - Warszawa, Kraków, Gdańsk;
        • Polska na mapie Europy. Sąsiedzi Polski i ich stolice;
        • Krajobraz wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski).

        3. Organizm człowieka:

        • Układy narządów budujące organizm człowieka. Budowa i funkcje (układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy żeński i męski);
        • Etapy rozwoju człowieka - prenatalne i postnatalne;
        • Zmiany zachodzące podczas dojrzewania płciowego u dziewczynek i chłopców;
        • Spalanie i oddychanie, wymiana gazowa i jej produkty;
        • Rola zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego;
        • Dźwięk - źródła, rozchodzenie się w różnych ośrodkach, jednostka, ultradźwięki, higiena słuchu, organizmy posługujące się echolokacją, zagrożenia.

        4. Zdrowie i troska o nie:

        • Negatywny wpływ wybranych gatunków mikroorganizmów na zdrowie człowieka;
        • Metody przechowywania żywności;
        • Zasady prawidłowego żywienia się;
        • Higiena ciała;
        • Znaczenie ruchu i ćwiczeń w utrzymaniu zdrowia;
        • Bezpieczeństwo podczas spędzania czasu wolnego;
        • Pierwsza pomoc w niektórych urazach, wezwanie pomocy;
        • Piktogramy i symbole umieszczone na opakowaniach;
        • Zagrożenia w domu - przeciwdziałanie;
        • Uzależnienia i ich wpływ na zdrowie człowieka.

        Klasa VI szkoły podstawowej
        I. Obowiązujące treści z klasy IV, V:

        1. Ja i moje otoczenie.
        2. Orientacja w terenie.
        3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
        4. Najbliższa okolica.
        5. Człowiek i środowisko.
        6. Właściwości substancji.
        7. Krajobrazy Polski i Europy.
        8. Organizm człowieka.
        9. Zdrowie i troska o nie.
        10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne.

        II. Obowiązujące treści z klasy VI:
        1. Ziemia we wszechświecie:

        • Globus jako model Ziemi;
        • Układ Słoneczny;
        • Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
        • Załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
        • Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

        2. Lądy i oceany:

        • Pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
        • Wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
        • Wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

        3. Krajobrazy świata:

        • Krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia, step tajga, tundra pustynia lodowa. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

        4. Przemiany substancji:

        • Przemiana fizyczna i chemiczna - przykłady;
        • Zjawiska topnienia, rozpuszczania, krzepnięcia, parowania i skraplania;
        • Mieszaniny jednorodne i niejednorodne - przykłady, metody rozdzielania.

        5. Ruch i siły w przyrodzie:

        • Rodzaje ruchu;
        • Prędkość, droga, czas. Zadania.

                 Logowanie

        
        Subskrypcja
        Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email