strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z biologii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z biologii odbędą się: 25.11.2022 r. - Pingwin i 19.04.2023 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z biologii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa V szkoły podstawowej 

1. Składniki chemiczne organizmów:

 • pierwiastki budujące ciało organizmów
 • podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach (białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne) - budowa, przykłady i ich funkcje
 • komórka zwierzęca i jej budowa
 • komórka roślinna i jej budowa
 • komórka bakteryjna i jej budowa
 • samożywność i fotosynteza (substraty i produkty)
 • dlaczego rośliny przeprowadzają fotosyntezę?
 • chemosynteza
 • cudzożywność
 • jak odżywiają się organizmy cudzożywne?
 • sposoby oddychania organizmów (oddychanie tlenowe, fermentacja, substraty i produkty

2. Mikroskop, preparaty i obserwacje:

 • budowa mikroskopu optycznego
 • mikroskop elektronowy
 • obliczanie powiększenia mikroskopu

Klasa VI szkoły podstawowej 

1. Zakres materiału klasy 5 oraz:
2. Zwierzęta i ich królestwo:

 • cechy zwierząt
 • kręgowce i bezkręgowce
 • grupy systematyczne kręgowców i bezkręgowców

3. Zwierzęta i ich tkanki:

 • rodzaje tkanek zwierzęcych
 • obserwacje tkanek pod mikroskopem
 • krew jako tkanka płynna
 • cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek zwierzęcych

4. Od parzydełkowców do pierścienic:

 • środowisko życia parzydełkowców
 • budowa parzydełkowców
 • postacie parzydełkowców
 • przegląd parzydełkowców
 • przedstawiciele parzydełkowców
 • środowisko życia i tryb życia płazińców
 • charakterystyczne cechy płazińców
 • rozwój tasiemca
 • przedstawiciele płazińców
 • sposoby zarażenia się tasiemcem, zasady profilaktyki
 • środowisko życia nicieni
 • charakterystyczne cechy nicieni
 • choroby wywoływane przez nicienie
 • środowisko i tryb życia pierścienic
 • pierścienice w przyrodzie, ich budowa
 • przedstawiciele pierścienic

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6.
2. Świat zwierząt. Od parzydełkowców do pierścienic.
3. Aparat ruchu - aktywny i bierny:

 • podział, budowa i znaczenie mięśni, szkielet osiowy, obręczy i kończyn, podział i budowa kości
 • higiena i choroby układu ruchu
 • budowa kręgów stanowiących aparat ruchowy głowy

4. Układ krążenia:

 • budowa i funkcja
 • budowa naczyń krwionośnych, serca
 • grupy krwi
 • proces krzepnięcia krwi
 • higiena i choroby układu krążenia
 • budowa i funkcje krwi

5. Układ odpornościowy:

 • budowa i funkcja
 • podział odporności
 • zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

6. Układ pokarmowy:

 • odżywianie: składniki pokarmu (białka, cukry, tłuszcze, witaminy i ich przegląd, sole mineralne)
 • budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego
 • zasady prawidłowego żywienia
 • witaminy
 • trawienie i wchłanianie składników pokarmowych

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 7.
2. Genetyka:

 • przebieg replikacji
 • podziały komórkowe
 • ekspresja informacji genetycznej
 • cechy kodu genetycznego
 • podstawowe pojęcia w genetyce, w tym: gen, genotyp, fenotyp, genom, kariotyp, homozygota, heterozygota, genofor, nukleoid
 • budowa kwasów nukleinowych i ich formy; budowa nukleotydu i nukleozydu
 • dziedziczenie cech u człowieka, w tym grup krwi; dominacja zupełna; I i II Prawo Mendla
 • podział i przyczyny zmienności, w tym: środowiskowa, rekombinacyjna i mutacyjna
 • mutacje punktowe (substytucje, insercje i delecje); mutacje chromosomowe strukturalne (delecja, translokacja) i liczbowe (monosmie, trisomie, tetrasomie, nullisomie)

3. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty
 • organizm a środowisko
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne
 • strategie rozrodu - r i K
 • zależności pokarmowe - interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne wraz z przykładami - allelopatia, pasożytnictwo, drapieżnictwo, roślinożerność, konkurencja, protokooperacja, komensalizm, mutualizm; pojęcie mutualizmu fakultatywnego i obligatoryjnego; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności pokarmowych
 • materia i energia w ekosystemie
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania (wklęsła, wypukła) i wzrostu populacji - jotowata i esowata
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu
 • biomy lądowe
 • sukcesja ekologiczna
 • zanieczyszczenia środowiska
 • gatunki inwazyjne
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog
 • odpady i ich segregacja - pojemniki do segregacji i zasady segregacji odpadów

4. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody:

 • rodzaje zasobów przyrody oraz skutki ich niewłaściwej eksploatacji
 • odnawianie zasobów przyrody
 • zrównoważony rozwój
 • ochrona zasobów przyrody na co dzień

5. Człowiek i środowisko:

 • sposoby ochrony przyrody
 • wpływ człowieka na różnorodność biologiczną
 • racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody
 • różnorodność biologiczna

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji
 • miejsca występowania tkanek roślinnych
 • tkanki pod mikroskopem
 • korzeń - funkcje, strefy korzenia, systemy korzeniowe, przekształcenia korzeni
 • łodyga - rodzaje pędów, budowa zewnętrzna łodygi, funkcje łodygi, przekształcenia łodygi
 • liść - główne funkcje liścia, budowa liścia, przekształcenia liścia

2. Mchy:

 • środowisko życia
 • budowa i znaczenie mchów
 • przedstawiciele mchów
 • cechy pospolitych gatunków mchów

3. Widłaki, paprocie i skrzypy:

 • miejsce występowania paprotników
 • charakterystyczne cechy paproci, skrzypów i widłaków
 • budowa zewnętrzna przedstawicieli paprociowych, widłakowych, skrzypowych

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy 5 oraz:
2. Stawonogi:

 • środowisko życia stawonogów
 • charakterystyczne cechy budowy stawonogów
 • podział stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki
 • cechy budowy zewnętrznej skorupiaków
 • przedstawiciele skorupiaków
 • wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów
 • aparaty gębowe owadów
 • odnóża owadów
 • przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach
 • przedstawiciele owadów
 • tryb życia pajęczaków
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków
 • przedstawiciele pajęczaków

3. Mięczaki:

 • środowisko oraz tryb życia mięczaków
 • wspólne cechy mięczaków
 • różnice w budowie ślimaka, małży i głowonogów
 • przedstawiciele ślimaków, małż i głowonogów

4. Kręgowce zmiennocieplne: Płazy - kręgowce wodno-lądowe:

 • środowisko życia płazów
 • przystosowania płazów do życia w środowisku wodno-lądowym
 • narządy oddechowe płazów
 • rozmnażanie i rozwój płazów
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów
 • gatunki płazów żyjące w Polsce
 • przegląd płazów
 • gatunki chronione płazów

5. Kręgowce zmiennocieplne: Gady - kręgowce, które opanowały ląd:

 • środowisko życia gadów
 • przystosowania gadów do życia na lądzie
 • rozmnażanie się i rozwój gadów
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów
 • błony płodowe i ich rola
 • gatunki gadów żyjących w Polsce
 • gatunki chronione gadów

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6.
2. Narządy zmysłów człowieka.

 • charakterystyka narządów zmysłów
 • wady wzroku i słuchu

3. Regulacja nerwowa i hormonalna:

 • podział układu nerwowego
 • charakterystyka układu nerwowego
 • budowa neuronu
 • odruchy i budowa łuku odruchowego
 • choroby układu nerwowego
 • budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego

4. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego
 • choroby przenoszone drogą płciową
 • od poczęcia do narodzin; rozwój płodu
 • ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia
 • od narodzin do starości
 • podstawowe metody i środki antykoncepcyjne

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 7.
2. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty.
 • organizm a środowisko
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne
 • strategie rozrodu - r i K
 • zależności pokarmowe - interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne wraz z przykładami - allelopatia, pasożytnictwo, drapieżnictwo, roślinożerność, konkurencja, protokooperacja, komensalizm, mutualizm; pojęcie mutualizmu fakultatywnego i obligatoryjnego; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych
 • materia i energia w ekosystemie
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania (wklęsła, wypukła) i wzrostu populacji - jotowata i esowata
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu
 • biomy lądowe
 • sukcesja ekologiczna
 • zanieczyszczenia środowiska
 • gatunki inwazyjne
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog i jego rodzaje
 • odpady i ich segregacja - pojemniki do segregacji i zasady segregacji odpadów

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody:

 • rodzaje zasobów przyrody oraz skutki ich niewłaściwej eksploatacji
 • odnawianie zasobów przyrody
 • zrównoważony rozwój
 • ochrona zasobów przyrody na co dzień

4. Genetyka:

 • genetyka klasyczna I i II Prawo Mendla
 • dziedziczenie cech - dominacja zupełna i niezupełna, kodominacja (dziedziczenie grup krwi), cechy sprzężone z płcią Hemofilia i daltonizm); zadania genetyczne
 • zmienność organizmów; zmienność mutacyjna; mutacje punktowe i chromosomowe liczbowe - przykłady chorób punktowych - autosomalnych recesywnych, dominujących oraz chorób chromosomowych liczbowych i strukturalnych oraz ich zapisy
 • mutacje punktowe (substytucje, insercje i delecje); mutacje chromosomowe strukturalne (delecja, translokacja) i liczbowe (monosmie, trisomie, tetrasomie, nullisomie)
 • przykłady cech recesywnych i dominujących u człowieka
 • pojęcia: kariotyp, genom, gen, genotyp, mutacja milcząca, spontaniczna, indukowana, dynamiczna, zmiany sensu, zmiany ramki odczytu


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.