strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z geografii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z geografii odbędą się: 27.11.2019 r. - Pingwin i 07.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z geografii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa V szkoły podstawowej

1. Geografia - czym się zajmuje:

 • źródła nauki o geografii
 • czym zajmuje się geografia?

2. Mapa Polski:

 • czym jest mapa?
 • rodzaje map
 • skala i jej rodzaje
 • obliczanie odległości na mapie
 • plan miasta
 • orientowanie mapy w terenie
 • jak prawidłowo czytać mapy?

3. Krajobrazy w Polsce:

 • czym jest krajobraz?
 • krajobraz naturalny i kulturowy
 • cechy krajobrazu
 • krajobraz nadmorski - cechy
 • jeziora przybrzeżne
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny
 • rośliny i zwierzęta krajobrazu nadmorskiego
 • największe miasta znajdujące się nad Morzem Bałtyckim
 • Pojezierze Mazurskie - cechy
 • turystyka na Pojezierzu Mazurskim
 • jeziora i roślinność oraz zwierzęta
 • atrakcje turystyczne
 • Nizina Mazowiecka - cechy i położenie na mapie
 • krajobraz kulturowy Niziny Mazowieckiej
 • atrakcje turystyczne
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Warszawa i krajobraz wielkomiejski
 • zabytki Warszawy
 • Wyżyna Śląska - położenie, cechy i przemysł

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników
 • długość i szerokość geograficzna
 • podział półkuli na półkule
 • czym jest GPS?

2. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego
 • ciała niebieskie
 • ruch obrotowy Ziemi - cechy, zmiana czasu
 • ruch obiegowy Ziemi - cechy, długość dnia i nocy, zmiany oświetlenia
 • astronomiczne pory roku
 • dzień polarny, noc polarna
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice
 • oświetlenie Ziemi a klimat

3. Przyroda i ludność Europy:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy
 • wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy
 • podział polityczny Europy
 • ludność Europy

Klasa VII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI szkoły podstawowej.
2. Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Polski.
3. Krainy geograficzne Polski.
4. Podział administracyjny Polski.
Klasa VIII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII szkoły podstawowej.
2. Afryka.
3. Znajomość mapy Afryki.
Klasa I liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w szkole podstawowej.
2. Obraz Ziemi.
3. Ziemia we wszechświecie.
4. Atmosfera.

Klasa I liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w gimnazjum.
2. Urbanizacja na świecie.
3. Rolnictwo: czynniki rozwoju rolnictwa.
4. Produkcja roślinna.

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Geografia jako nauka.
2. Orientacja na mapie i globusie:

 • bieguny, równik, równoleżnik
 • legenda mapy
 • jak czytać mapę
 • rodzaje map

3. Krajobrazy Polski i ich cechy:

 • krajobraz pierwotny i kulturowy
 • Tatry - co wyróżnia krajobraz wysokogórski
 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 • Szlakiem Orlich Gniazd
 • Nizina Mazowiecka
 • Pojezierze Mazurskie - walory turystyczne, roślinność i zwierzęta
 • Pobrzeże Słowińskie - Słowiński Park Narodowy i jego bogactwa przyrodnicze
 • Wyżyna Śląska i jej przemysł
 • Wyżyna Lubelska - rolnictwo
 • Warszawa - jako krajobraz wielkomiejski
 • główne zabytki Warszawy

4. Krajobrazy świata:

 • wilgotne lasy równikowe
 • lasy strefy umiarkowanej
 • sawanna i stepy
 • pustynie gorące i lodowe
 • krajobraz śródziemnomorski

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Kształt i ruchy Ziemi:

 • siatka geograficzna i kartograficzna
 • długość i szerokość geograficzna
 • Ziemia we wszechświecie
 • ruch obrotowy Ziemi
 • dobowy rytm życia człowieka i przyrody
 • ruch obiegowy Ziemi
 • strefy oświetlenia Ziemi

2. Geografia Europy:

 • Europa na mapie fizycznej i politycznej
 • klimat Europy
 • ludność Europy
 • największe europejskie miasta - Paryż i Londyn
 • Dania i Węgry - rolnictwo
 • produkcja energii w Europie
 • Francja jako przykład gospodarki
 • południowa Europa - kraje śródziemnomorskie
 • sąsiedzi Polski - Niemcy, Litwa i Białoruś, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja -przemysł i turystyka

Klasa VII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI szkoły podstawowej.
2. Usługi w Polsce.
3. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII szkoły podstawowej.
2. Australia i Oceania.Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email