Geografia

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z geografii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z geografii odbędą się: 24.11.2023 r. - Pingwin i 12.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z geografii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22-509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Na każdym etapie edukacyjnym z geografii obowiązuje zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że treści zawarte w zakresach tematycznych testów wcześniejszych, mogą wystąpić w testach późniejszych.

Klasa V szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej.
2. Geografia - czym się zajmuje:

 • przedmiot badań geografii
 • źródła informacji geograficznej
 • elementy środowiska geograficznego

3. Mapa Polski:

 • czym jest mapa
 • rodzaje map
 • skala i jej rodzaje
 • ukształtowanie powierzchni na mapach
 • wysokość bezwzględna i względna
 • obliczanie odległości na mapie
 • plan miasta
 • orientowanie mapy w terenie

4. Krajobrazy w Polsce:

 • składniki krajobrazu
 • pasy rzeźby terenu w Polsce
 • krajobraz nadmorski - Wybrzeża Słowińskiego, jego elementy oraz cechy
 • powstawanie jeziora przybrzeżnego
 • Słowiński Park Narodowy
 • rośliny i zwierzęta krajobrazu nadmorskiego
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu
 • największe jeziora Pojezierza Mazurskiego
 • obiekty przyrodnicze i kulturowe występujące na pojezierzu

Klasa VI szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasie V szkoły podstawowej.
2. Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników
 • współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna
 • podział półkuli na półkulę północną, południową, wschodnią i zachodnią
 • do czego służy odbiornik GPS

3. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego
 • ciała niebieskie
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi
 • astronomiczne pory roku
 • dzień polarny, noc polarna
 • strefy czasowe
 • strefy oświetlenia Ziemi

Klasa VII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI szkoły podstawowej.
2. Obraz Ziemi na mapie.
3. Środowisko przyrodnicze Polski.
4. Podział administracyjny Polski.
5. Krainy geograficzne Polski.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII szkoły podstawowej.
2. Azja - środowisko przyrodnicze i gospodarka.
3. Afryka - środowisko przyrodnicze i gospodarka.

Zakres tematyczny - PANDA

Na każdym etapie edukacyjnym z geografii obowiązuje zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że treści zawarte w zakresach tematycznych testów wcześniejszych, mogą wystąpić w testach późniejszych.

Klasa V szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej.
2. Krajobrazy w Polsce:

 • pasy rzeźby terenu w Polsce
 • Wybrzeże Słowińskie - krajobraz nadmorski, jego elementy oraz cechy
 • powstawanie jeziora przybrzeżnego
 • Słowiński Park Narodowy
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu
 • największe jeziora Pojezierza Mazurskiego
 • obiekty przyrodnicze i kulturowe występujące na pojezierzu
 • Nizina Mazowiecka - cechy i położenie na mapie
 • dziedzictwo kulturowe Niziny Mazowieckiej
 • Kampinoski Park Narodowy
 • krajobraz wielkomiejski Warszawy - elementy i cechy krajobrazu
 • atrakcje turystyczne Warszawy
 • Wyżyna Śląska - położenie, cechy i przemysł
 • atrakcje turystyczne Wyżyny Śląskiej
 • położenie Wyżyny Lubelskiej
 • cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej
 • powstanie wąwozów lessowych
 • rolnicze zagospodarowanie Wyżyny Lubelskiej
 • dziedzictwo kulturowe Wyżyny Lubelskiej
 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 • krajobraz wysokogórski Tatr

3. Pogoda a klimat, klimatogram.
4. Lądy i oceany na Ziemi, podział Ziemi na półkule.
5. Pierwsze odkrycia geograficzne.
6. Strefy klimatyczne i krajobrazowe.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasie V szkoły podstawowej.
2. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego
 • ciała niebieskie
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi
 • astronomiczne pory roku
 • dzień polarny, noc polarna
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice
 • oświetlenie Ziemi a klimat

3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy
 • Islandia - położenie geograficzne
 • elementy krajobrazu Islandii
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy
 • podział polityczny Europy
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy
 • ludność Europy
 • największe europejskie metropolie (Londyn, Paryż)

4. Gospodarka Europy:

 • rolnictwo w Europie Zachodniej (Węgry, Dania)
 • przemysł i usługi we Francji
 • energetyka w Europie
 • turystyka w Europie Południowej

Klasa VII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI szkoły podstawowej.
2. Atrakcje przyrodnicze i kulturowe Polski.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII szkoły podstawowej.
2. Obszary okołobiegunowe.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności