strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka hiszpańskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z języka hiszpańskiego odbędą się: 24.11.2022 r. - Pingwin i 18.04.2023 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z języka hiszpańskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy mi, tu
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as
 • zaimki osobowe: yo, él, ella
 • podstawowe czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca...
 • przeczenie: no

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • liczebniki główne 1-20
 • rodzina
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych
 • dni tygodnia

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • pytania z zaimkami de qué color, qué, quién, dónde
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • czasownik ir i jego odmiana
 • czasownik me gusta/n

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • opis położenia z użyciem está/hay np. La falda está en el armario. Hay dos pantalones encima de la cama.
 • przybory szkolne
 • części ciała
 • miesiące, daty
 • liczebniki główne 1-100
 • owoce i warzywa
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • upodobania me gusta/n
 • środki lokomocji np. Yo voy en coche al colegio.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników acostarse, dormir, querer, preferir, saber, ir, jugar w lp.
 • tworzenie gerundio
 • pytania z zaimkami de dónde, qué hora, a qué hora
 • przyimki miejsca

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • określanie położenia
 • pory dnia, pory roku
 • element pogody
 • liczby 1-100
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji np. Voy al colegio en coche.
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów, flagi
 • tradycje świąteczne związane z Reyes Magos i Navidad
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Desayuno huevos revueltos a las siete y cuarto.
 • pytanie i podawanie godzin
 • omawianie swoich i czyiś upodobań me/te/le gusta/n
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • pytanie o znajomość języków obcych i udzielanie ospowiedzi np. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés y un poco de español.
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • opisywanie zjawisk pogodowych
 • wakacje
   - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników nieregularnych z wymianą samogłoskową w temacie
 • czasownik ser i jego odmiana
 • tworzenie gerundio
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR+bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • wyrażanie konieczności za pomocą parafrazy TENER QUE + bezokolicznik
 • okoliczniki częstotliwości np. tres veces a la semana
 • pytania z zaimkami cuál, por qué
 • tworzenie Pretérito Perfecto z czasownikami regularnymi i nieregularnymi
 • okoliczniki czasu typu esta semana, este mes, alguna vez oraz recientemente
 • zastosowanie czasownika me duele/n

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zwierzęta dzikie
 • wakacje/podróże
   - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji np. Esta buscando conchas en la arena.
   - opowiadanie o mijających wakacjach np. Me he despertado tarde y he ido a la playa.
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • miejsca w mieście
 • zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca
   - ¿Cómo llego al parque?
   - Sigues todo recto por la calle América, pasas el banco y giras a la derecha
 • przepisy kulinarne
   - Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezlamos todos los ingredientes.
 • dialog w restauracji
 • liczebniki 1-1000
 • obowiązki
 • określanie częstotliwości
 • tradycje świąteczne związane z Día de Muertos
 • opisywanie samopoczucia za pomocą wyrażeń z estar i tener np. Tengo hambre y estoy cansado.
 • opisywanie dolegliwości
 • przeprowadzanie rozmowy z lekarzem na temat dolegliwości i okoliczności wypadku

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie tú
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych ser, ir, estar w pretérito indefinido
 • okoliczniki częstotliwości typu cada tres horas
 • okoliczniki czasu: ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace... etc.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zdrowie
   - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
   - określanie leczenia tener que, deber
 • określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • podróże
   - kupowanie biletu
   - opowiadanie o planach
 • rozmowa z lekarzem
   - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
   - określanie leczenia tener que, deber
   - określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • komputer i smartfon
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości przy wykorzystaniu tematów: wakacje, podróże, rozkład dnia
 • tradycje świąteczne związane z Año Nuevo

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy mi, tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse, estar
 • czasownik hay
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as, de qué color, dónde, quién
 • zaimki osobowe: yo, tú, él, ella
 • czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca, camina, corre, nada...
 • dni tygodnia
 • przeczenie: no
 • spójniki y, pero
 • me/te/le gusta + czynności

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • liczebniki główne 1-20
 • rodzina
 • przybory szkolne
 • meble
 • pokoje
 • kolory
 • części ciała
 • opis wyglądu zewnętrznego
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych
 • dni tygodnia, miesiące, daty
 • pytanie ¿Cuándo es tu cumpleaños? i udzielanie na nie odpowiedzi
 • opis upodobań
 • opis położenia np. El frigorífico está en la cocina. ¿Hay una bañera en el salón?

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • pytania z zaimkami de qué color, qué, quién, dónde, adónde, cómo, a qué hora
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • czasownik ir i jego odmiana
 • czasownik me gusta/n
 • przyimki a (voy a Francia) oraz en (voy en avión)
 • przyimki miejsca al lado, a la drecha, detrás...
 • odmiana czasowników regularnych z końcówką AR w czasie teraźniejszym presente de indicativo
 • odmiana czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym presente de indicativo

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • opis położenia z użyciem está/hay np. La falda está en el armario. Hay dos pantalones encima de la cama.
 • przybory szkolne
 • liczebniki główne 1-100
 • owoce i warzywa
 • sporty
 • zajęcia pozalekcyjne
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • upodobania me gusta/n
 • określanie jakim środkiem i dokąd się poruszam np. Yo voy en coche al colegio
 • pytania o godzinę i udzielanie odpowiedzi
 • opisywanie aktywności w ciągu dnia A las siete de la mañana me levanto.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników acostarse, dormir, querer, preferir, saber, ir, jugar w lp.
 • tworzenie gerundio
 • czasownik encontrarse i jego odmiana
 • pytania z zaimkami de dónde
 • przyimki miejsca
 • okoliczniki czasu ahora, en este momento

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • pory dnia, pory roku
 • element pogody
 • liczby 1-1000
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji np. Voy al colegio en coche.
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów, flagi
   - opisywanie i rozróżnianie podstawowych flag europejskich i krajów hiszpańskojęzycznych
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Desayuno huevos revueltos a las siete y cuarto.
 • pytanie i podawanie godzin
 • omawianie swoich i czyiś upodobań me/te/le gusta/n
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • pytanie o znajomość języków obcych i udzielanie odpowiedzi np. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés y un poco de español.
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • miejsca w mieście
 • określanie kierunku i położenia np. ¿Cómo llego al cine? Sigues todo recto, giras en la primera calle a la derecha, pasas el banco y el cine está a la izquierda.
 • opisywanie zjawisk pogodowych
 • wakacje
   - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji
 • przygotowanie potraw-przepisy kulinarne
   - Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezclamos todos los ingredientes.
 • słownictwo i zwyczasje związane z Día de Muertos

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników nieregularnych z wymianą samogłoskową w temacie
 • czasownik ser i jego odmiana
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR+bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • wyrażanie konieczności za pomocą parafrazy TENER QUE + bezokolicznik
 • okoliczniki częstotliwości np. tres veces a la semana
 • pytania z zaimkami cuál, por qué
 • tworzenie Pretérito Perfecto z czasownikami regularnymi i nieregularnymi
 • okoliczniki czasu typu esta semana, este mes, alguna vez oraz recientemente
 • zastosowanie czasownika me duele/n
 • wyrażenia z czasownikami tener i estar, odmiana tych czasowników
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zwierzęta dzikie
 • wakacje/podróże
   - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji np. Esta buscando conchas en la arena.
   - opowiadanie o mijających wakacjach np. Me he despertado tarde y he ido a la playa
   - opowiadanie o planach
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • dialog w restauracji
 • obowiązki
 • określanie częstotliwości
 • słownictwo i tradycje noworoczne
 • rozmowa z lekarzem:
   - opisywanie dolegliwości za pomocą wyrażeń z estar i tener oraz me duele np. Tengo hambre, estoy cansado, me duelen las piernas
   - opisywanie okoliczności wypadku
   - rozwinięcie słownictwa dot. części ciała (la garganta, el estómago, el tobillo...)
 • wyrażanie opinii: pienso que, creo que, en mi opinión

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie tú
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • połączenie zaimka bliższego i dalszego w jednym zdaniu
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w pretérito indefinido
 • okoliczniki częstotliwości typu cada tres horas, tres veces al mes, a veces
 • okoliczniki czasu: ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace..., en el año..., a la edad de tres años, a los tres años
 • zdania względne z zaimkami que, donde
 • określanie kolejności za pomocą además, también
 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w lp.
 • czasowniki era, estaba, había w czasie przeszłym pretérito imperfecto

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • komputer i smartfon
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości przy wykorzystaniu tematów: wakacje, podróże, rozkład dnia, życie towarzyskie, rodzinne, święta, u lekarza, smartfon
 • życiorys
 • sławne postacie hiszpańskojęzyczne: Frida Kahlo, Leo Messi
 • opisywanie przeszłości, czynności dokonanych i niedokonanych


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.