Język hiszpański

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka hiszpańskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z języka hiszpańskiego odbędą się: 23.11.2023 r. - Pingwin i 11.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z języka hiszpańskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22-509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy mi, tu
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as
 • zaimki osobowe: yo, él, ella
 • podstawowe czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca...
 • przeczenie: no

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • liczebniki główne 1-20
 • rodzina
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych
 • dni tygodnia

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • pytania z zaimkami de qué color, qué, quién, dónde
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • czasownik ir i jego odmiana
 • czasownik me gusta/n

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • opis położenia z użyciem está/hay np. La falda está en el armario. Hay dos pantalones encima de la cama.
 • przybory szkolne
 • części ciała
 • miesiące, daty
 • liczebniki główne 1-100
 • owoce i warzywa
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • upodobania me gusta/n
 • środki lokomocji np. Yo voy en coche al colegio.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników acostarse, dormir, querer, preferir, saber, ir, jugar w lp.
 • tworzenie gerundio
 • pytania z zaimkami de dónde, qué hora, a qué hora
 • przyimki miejsca

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • określanie położenia
 • pory dnia, pory roku
 • element pogody
 • liczby 1-100
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji np. Voy al colegio en coche.
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów, flagi
 • tradycje świąteczne związane z Reyes Magos i Navidad
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Desayuno huevos revueltos a las siete y cuarto.
 • pytanie i podawanie godzin
 • omawianie swoich i czyiś upodobań me/te/le gusta/n
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • pytanie o znajomość języków obcych i udzielanie ospowiedzi np. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés y un poco de español.
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • opisywanie zjawisk pogodowych
 • wakacje
  • opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników nieregularnych z wymianą samogłoskową w temacie
 • czasownik ser i jego odmiana
 • tworzenie gerundio
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR+bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • wyrażanie konieczności za pomocą parafrazy TENER QUE + bezokolicznik
 • okoliczniki częstotliwości np. tres veces a la semana
 • pytania z zaimkami cuál, por qué
 • tworzenie Pretérito Perfecto z czasownikami regularnymi i nieregularnymi
 • okoliczniki czasu typu esta semana, este mes, alguna vez oraz recientemente
 • zastosowanie czasownika me duele/n

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zwierzęta dzikie
 • wakacje/podróże
  • opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji np. Esta buscando conchas en la arena.
  • opowiadanie o mijających wakacjach np. Me he despertado tarde y he ido a la playa.
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • miejsca w mieście
 • zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca
  • ¿Cómo llego al parque?
  • Sigues todo recto por la calle América, pasas el banco y giras a la derecha
 • przepisy kulinarne
  • Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezlamos todos los ingredientes.
 • dialog w restauracji
 • liczebniki 1-1000
 • obowiązki
 • określanie częstotliwości
 • tradycje świąteczne związane z Día de Muertos
 • opisywanie samopoczucia za pomocą wyrażeń z estar i tener np. Tengo hambre y estoy cansado.
 • opisywanie dolegliwości
 • przeprowadzanie rozmowy z lekarzem na temat dolegliwości i okoliczności wypadku

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie tú
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych ser, ir, estar w pretérito indefinido
 • okoliczniki częstotliwości typu cada tres horas
 • okoliczniki czasu: ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace... etc.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zdrowie
  • określanie samopoczucia tener, estar, me duele
  • określanie leczenia tener que, deber
 • określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • podróże
  • kupowanie biletu
  • opowiadanie o planach
 • rozmowa z lekarzem
  • określanie samopoczucia tener, estar, me duele
  • określanie leczenia tener que, deber
  • określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • komputer i smartfon
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości przy wykorzystaniu tematów: wakacje, podróże, rozkład dnia
 • tradycje świąteczne związane z Año Nuevo

Zakres tematyczny - PANDA

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy mi, tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse, estar
 • czasownik hay
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as, de qué color, dónde, quién
 • zaimki osobowe: yo, tú, él, ella
 • czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca, camina, corre, nada...
 • dni tygodnia
 • przeczenie: no
 • spójniki y, pero
 • me/te/le gusta + czynności

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • liczebniki główne 1-20
 • rodzina
 • przybory szkolne
 • meble
 • pokoje
 • kolory
 • części ciała
 • opis wyglądu zewnętrznego
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych
 • dni tygodnia, miesiące, daty
 • pytanie ¿Cuándo es tu cumpleaños? i udzielanie na nie odpowiedzi
 • opis upodobań
 • opis położenia np. El frigorífico está en la cocina. ¿Hay una bañera en el salón?

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • pytania z zaimkami de qué color, qué, quién, dónde, adónde, cómo, a qué hora
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • czasownik ir i jego odmiana
 • czasownik me gusta/n
 • przyimki a (voy a Francia) oraz en (voy en avión)
 • przyimki miejsca al lado, a la drecha, detrás...
 • odmiana czasowników regularnych z końcówką AR w czasie teraźniejszym presente de indicativo
 • odmiana czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym presente de indicativo

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • opis położenia z użyciem está/hay np. La falda está en el armario. Hay dos pantalones encima de la cama.
 • przybory szkolne
 • liczebniki główne 1-100
 • owoce i warzywa
 • sporty
 • zajęcia pozalekcyjne
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • upodobania me gusta/n
 • określanie jakim środkiem i dokąd się poruszam np. Yo voy en coche al colegio
 • pytania o godzinę i udzielanie odpowiedzi
 • opisywanie aktywności w ciągu dnia A las siete de la mañana me levanto.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników acostarse, dormir, querer, preferir, saber, ir, jugar w lp.
 • tworzenie gerundio
 • czasownik encontrarse i jego odmiana
 • pytania z zaimkami de dónde
 • przyimki miejsca
 • okoliczniki czasu ahora, en este momento

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • pory dnia, pory roku
 • element pogody
 • liczby 1-1000
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji np. Voy al colegio en coche.
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów, flagi
  • opisywanie i rozróżnianie podstawowych flag europejskich i krajów hiszpańskojęzycznych
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Desayuno huevos revueltos a las siete y cuarto.
 • pytanie i podawanie godzin
 • omawianie swoich i czyiś upodobań me/te/le gusta/n
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • pytanie o znajomość języków obcych i udzielanie odpowiedzi np. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés y un poco de español.
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • miejsca w mieście
 • określanie kierunku i położenia np. ¿Cómo llego al cine? Sigues todo recto, giras en la primera calle a la derecha, pasas el banco y el cine está a la izquierda.
 • opisywanie zjawisk pogodowych
 • wakacje
  • opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji
 • przygotowanie potraw-przepisy kulinarne
  • Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezclamos todos los ingredientes.
 • słownictwo i zwyczasje związane z Día de Muertos

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników nieregularnych z wymianą samogłoskową w temacie
 • czasownik ser i jego odmiana
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR+bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • wyrażanie konieczności za pomocą parafrazy TENER QUE + bezokolicznik
 • okoliczniki częstotliwości np. tres veces a la semana
 • pytania z zaimkami cuál, por qué
 • tworzenie Pretérito Perfecto z czasownikami regularnymi i nieregularnymi
 • okoliczniki czasu typu esta semana, este mes, alguna vez oraz recientemente
 • zastosowanie czasownika me duele/n
 • wyrażenia z czasownikami tener i estar, odmiana tych czasowników
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zwierzęta dzikie
 • wakacje/podróże
  • opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji np. Esta buscando conchas en la arena.
  • opowiadanie o mijających wakacjach np. Me he despertado tarde y he ido a la playa
  • opowiadanie o planach
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • dialog w restauracji
 • obowiązki
 • określanie częstotliwości
 • słownictwo i tradycje noworoczne
 • rozmowa z lekarzem:
  • opisywanie dolegliwości za pomocą wyrażeń z estar i tener oraz me duele np. Tengo hambre, estoy cansado, me duelen las piernas
  • opisywanie okoliczności wypadku
  • rozwinięcie słownictwa dot. części ciała (la garganta, el estómago, el tobillo...)
 • wyrażanie opinii: pienso que, creo que, en mi opinión

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie tú
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • połączenie zaimka bliższego i dalszego w jednym zdaniu
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w pretérito indefinido
 • okoliczniki częstotliwości typu cada tres horas, tres veces al mes, a veces
 • okoliczniki czasu: ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace..., en el año..., a la edad de tres años, a los tres años
 • zdania względne z zaimkami que, donde
 • określanie kolejności za pomocą además, también
 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w lp.
 • czasowniki era, estaba, había w czasie przeszłym pretérito imperfecto

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • komputer i smartfon
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości przy wykorzystaniu tematów: wakacje, podróże, rozkład dnia, życie towarzyskie, rodzinne, święta, u lekarza, smartfon
 • życiorys
 • sławne postacie hiszpańskojęzyczne: Frida Kahlo, Leo Messi
 • opisywanie przeszłości, czynności dokonanych i niedokonanych

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności