Fizyka

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z fizyki. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z fizyki odbędą się: 22.11.2023 r. - Pingwin i 10.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z fizyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Wprowadzenie do fizyki:

 • wielkości fizyczne (skalarne i wektorowe)
 • jednostki (układ SI, wielokrotności i podwielokrotności)
 • pomiary
 • graficzne przedstawienie wektora, wyznaczanie wektora wypadkowego
 • interpretacja i analiza prostych wykresów zależności wielkości fizycznych

2. Właściwości i budowa materii:

 • zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne
 • mieszaniny substancji
 • atomy i cząsteczki
 • oddziaływania międzycząsteczkowe
 • napięcie powierzchniowe
 • stany skupienia
 • gęstość ciał

3. Kinematyka:

 • względność ruchu
 • tor ruchu, droga, przemieszczenie
 • prędkość i szybkość
 • ruch jednostajny
 • ruch jednostajnie przyspieszony
 • ruch zmienny

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres tematyczny dla całej klasy 7 oraz:

1. Termodynamika:

 • energia wewnętrzna
 • temperatura
 • sposoby przekazu ciepła (przewodnictwo, konwekcja, promieniowanie)
 • ciepło właściwe
 • rozszerzalność temperaturowa ciał

2. Elektrostatyka:

 • sposoby elektryzowania ciał
 • ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku elektrycznego
 • pole elektryczne
 • budowa atomu
 • przewodniki, izolatory
 • prawo Coulomba

3. Prąd elektryczny:

 • opór elektryczny
 • napięcie i natężenie prądu elektrycznego
 • obwody elektryczne
 • domowa sieć elektryczna

Zakres tematyczny - PANDA

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Wprowadzenie do fizyki:

 • wielkości fizyczne (skalarne i wektorowe)
 • jednostki (układ SI, wielokrotności i podwielokrotności)
 • pomiary
 • graficzne przedstawienie wektora, wyznaczanie wektora wypadkowego
 • interpretacja i analiza prostych wykresów zależności wielkości fizycznych

2. Właściwości i budowa materii:

 • zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne
 • mieszaniny substancji
 • atomy i cząsteczki
 • oddziaływania międzycząsteczkowe
 • napięcie powierzchniowe
 • stany skupienia
 • gęstość ciał

3. Kinematyka:

 • względność ruchu
 • tor ruchu, droga, przemieszczenie
 • prędkość i szybkość
 • ruch jednostajny
 • ruch jednostajnie przyspieszony
 • ruch zmienny

4. Dynamika:

 • pierwsza zasada dynamiki
 • druga zasada dynamiki
 • trzecia zasada dynamiki
 • przykłady sił (ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu, tarcia)
 • spadek swobodny

5. Praca i energia:

 • praca mechaniczna
 • energia mechaniczna (potencjalna grawitacji i kinetyczna)
 • moc
 • przemiany energii
 • maszyny proste

6. Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie i ciśnienie
 • ciśnienie hydrostatyczne, atmosferyczne
 • prawo Pascala
 • naczynia połączone
 • prawo Archimedesa

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres tematyczny dla całej klasy 7 oraz:

1. Termodynamika:

 • energia wewnętrzna
 • temperatura
 • sposoby przekazu ciepła (przewodnictwo, konwekcja, promieniowanie)
 • ciepło właściwe
 • rozszerzalność temperaturowa ciał

2. Elektrostatyka:

 • sposoby elektryzowania ciał
 • ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku elektrycznego
 • pole elektryczne
 • budowa atomu
 • przewodniki, izolatory
 • prawo Coulomba

3. Prąd elektryczny:

 • opór elektryczny
 • napięcie i natężenie prądu elektrycznego
 • obwody elektryczne
 • domowa sieć elektryczna
 • praca i energia prądu elektrycznego
 • moc prądu elektrycznego

4. Magnetyzm:

 • bieguny magnetyczne
 • pole magnetyczne
 • materiały magnetyczne, wykorzystanie magnetyzmu
 • oddziaływanie igły magnetycznej z przewodnikiem z prądem
 • elektromagnes
 • silnik elektryczny
 • fale elektromagnetyczne

5. Drgania i fale:

 • ruch drgający
 • wahadło matematyczne
 • masa zawieszona na sprężynie
 • przemiany energii w ruchu drgającym
 • fale mechaniczne i elektromagnetyczne
 • dźwięk jako fala

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności