Chemia

EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z chemii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z chemii odbędą się: 24.11.2023 r. - Pingwin i 12.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z chemii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22-509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa VII szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Powietrze, jego skład i właściwości.
 13. Właściwości azotu.
 14. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 15. Ozon i dziura ozonowa.
 16. Właściwości tlenku węgla (IV).
 17. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 18. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 19. Związki wodoru z niemetalami.
 20. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 21. Atomy i cząsteczki.
 22. Budowa atomów, izotopy.
 23. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 24. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:

 1. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 2. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 3. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 4. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
 5. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 6. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 7. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 8. Rodzaje wiązań chemicznych.
 9. Związki jonowe i kowalencyjne.
 10. Jony metali i niemetali.
 11. Prawo zachowania masy.
 12. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 13. Równania reakcji chemicznych.
 14. Obliczenia stechiometryczne.
 15. Rodzaje reakcji chemicznych.
 16. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 17. Woda i roztwory wodne.
 18. Właściwości wody.
 19. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 20. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 21. Tlenki metali i niemetali.
 22. Elektrolity i nieelektrolity.
 23. Wodorotlenki i zasady.
 24. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 25. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 26. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 27. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
 28. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 29. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 30. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 31. Kwasy w naszym otoczeniu.
 32. Kwasy mocne i słabe.
 33. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 34. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
 35. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
 36. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
 37. Reakcje strąceniowe.
 38. Właściwości i zastosowanie soli.
 39. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 40. Reakcje metali, tlenków metali i wodorotlenków z kwasami.
 41. Mol, masa molowa, objętość molowa gazów.
 42. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Zakres tematyczny - PANDA

Klasa VII szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Atomy i cząsteczki.
 13. Budowa atomów, izotopy.
 14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 18. Wartościowość pierwiastka.
 19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 22. Rodzaje wiązań chemicznych.
 23. Związki jonowe i kowalencyjne.
 24. Jony metali i niemetali.
 25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
 27. Równania reakcji chemicznych.
 28. Obliczenia stechiometryczne.
 29. Rodzaje reakcji chemicznych.
 30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 31. Powietrze, jego skład i właściwości.
 32. Właściwości azotu.
 33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 34. Ozon i dziura ozonowa.
 35. Właściwości tlenku węgla (IV).
 36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 38. Związki wodoru z niemetalami.
 39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
 41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 42. Woda i roztwory wodne.
 43. Właściwości wody.
 44. Mol i masa molowa, objętość molowa gazów.
 45. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:

 1. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
 2. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
 3. Kwasy organiczne występujące w przyrodzie, ich wzory, nazwy systematyczne i zwyczajowe oraz zastosowanie (mrówkowy, szczawiowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, propionowy, masłowy, malonowy, bursztynowy).
 4. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 5. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 6. Tlenki metali i niemetali.
 7. Elektrolity i nieelektrolity.
 8. Wodorotlenki i zasady.
 9. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 10. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 11. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 12. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
 13. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 14. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 15. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 16. Kwasy w naszym otoczeniu.
 17. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 18. Kwasy mocne i słabe.
 19. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 20. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
 21. Odmiany alotropowe węgla.
 22. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 23. Szereg homologiczny alkanów.
 24. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
 25. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
 26. Właściwości etylenu i acetylenu.
 27. Szereg homologiczny alkoholi.
 28. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
 29. Alkohole mono- i polihydroksylowe.
 30. Izomeria łańcuchowa i położeniowa węglowodorów.
 31. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
 32. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
 33. Reakcje strąceniowe.
 34. Właściwości i zastosowanie soli.
 35. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 36. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności