Matematyka

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z matematyki. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z matematyki odbędą się: 21.11.2023 r. - Pingwin i 09.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z matematyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22-509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.

2. Liczby naturalne i działania:

 • zapisywanie i porównywanie liczb
 • rachunki pamięciowe
 • porównywanie różnicowe i ilorazowe
 • dzielenie z resztą
 • potęgowanie liczb
 • kolejność wykonywania działań
 • działania pisemne
 • zadania tekstowe
 • oś liczbowa
 • szacowanie wyników działań

3. Systemy zapisywania liczb:

 • system dziesiątkowy
 • porównywanie liczb naturalnych
 • jednostki monetarne
 • jednostki długości
 • jednostki masy
 • system rzymski
 • kalendarz i czas

4. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

5. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 4.

2. Własności liczb naturalnych:

 • dzielniki
 • cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9
 • liczby pierwsze i liczby złożone
 • rozkład liczby na czynniki pierwsze
 • wielokrotności
 • NWW i NWD liczb
 • średnia arytmetyczna liczb

3. Ułamki zwykłe:

 • ułamek jako część całości
 • liczby mieszane
 • ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
 • porównywanie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • ułamki niewłaściwe
 • ułamek jako wynik dzielenia
 • dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 • mnożenie ułamków przez liczby naturalne
 • obliczanie ułamka danej liczby
 • mnożenie ułamków
 • dzielenie ułamków przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków

4. Figury geometryczne:

 • proste, półproste, odcinki
 • wzajemne położenie prostych i odcinków
 • mierzenie długości
 • kąty
 • mierzenie kątów
 • wielokąty
 • prostokąty i kwadraty
 • obwody i pola prostokątów i kwadratów
 • koła i okręgi
 • skala na planach i mapach

5. Ułamki dziesiętne:

 • ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
 • zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
 • porównywanie ułamków dziesiętnych
 • dodawanie ułamków dziesiętnych
 • odejmowanie ułamków dziesiętnych

6. Figury przestrzenne:

 • prostopadłościan - opis, siatka i pole powierzchni

7. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 5.

2. Ułamki dziesiętne:

 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • mnożenie ułamków dziesiętnych
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków dziesiętnych
 • szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • procenty a ułamki

3. Figury geometryczne:

 • kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • rodzaje trójkątów
 • miary kątów w trójkątach
 • równoległoboki i romby
 • miary kątów w równoległobokach
 • trapezy
 • miary kątów w trapezach
 • figury przystające
 • pola i obwody wielokątów
 • zależności między jednostkami pola

4. Liczby wymierne:

 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • potęgowanie liczb wymiernych
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
 • zaokrąglanie liczb
 • odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów
 • porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
 • wartość bezwzględna
 • dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
 • mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych

5. Prędkość, droga, czas.

6. Procenty:

 • jaki to procent
 • diagramy procentowe
 • obliczenia procentowe
 • obniżki i podwyżki
 • obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

7. Figury przestrzenne:

 • prostopadłościany i sześciany
 • przykłady graniastosłupów prostych
 • siatki graniastosłupów prostych
 • pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego
 • zależności między jednostkami objętości

8. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

9. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6.

2. Procenty:

 • o ile procent więcej, o ile mniej
 • punkty procentowe
 • pbliczenia procentowe

3. Figury geometryczne:

 • przystawanie trójkątów
 • wielokąty foremne
 • układ współrzędnych

4. Wyrażenia algebraiczne:

 • zapisywanie wyrażeń algebraicznych
 • obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 • upraszczanie wyrażeń algebraicznych
 • zapisywanie równań
 • liczba spełniająca równanie
 • rozwiązywanie równań
 • zadania tekstowe
 • sumy algebraiczne
 • dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 • mnożenie sum algebraicznych

5. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

6. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 7.

2. Potęgi:

 • potęga o wykładniku naturalnym
 • iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 • potęgowanie potęgi
 • potęgowanie iloczynu i ilorazu
 • działania na potęgach
 • notacja wykładnicza

3. Pierwiastki:

 • działania na pierwiastkach

4. Liczby i działania:

 • działania na liczbach
 • działania na potęgach i pierwiastkach

5. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • zadania tekstowe
 • procenty w zadaniach tekstowych
 • przekształcanie wzorów
 • proporcje
 • wielkości wprost proporcjonalne

6. Figury geometryczne na płaszczyźnie:

 • twierdzenie Pitagorasa
 • zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 • przekątna kwadratu
 • wysokość trójkąta równobocznego
 • trójkąty o kątach 90, 45, 45 stopni oraz 90, 30, 60 stopni
 • odcinki w układzie współrzędnych

7. Zastosowania matematyki:

 • lokaty bankowe
 • VAT i inne podatki
 • podział proporcjonalny
 • obliczanie prawdopodobieństw

8. Graniastosłupy i ostrosłupy:

 • przykłady ostrosłupów
 • siatki ostrosłupów
 • pole powierzchni ostrosłupów
 • odcinki w graniastosłupach
 • objętość ostrosłupa
 • odcinki w ostrosłupach

9. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

10. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Zakres tematyczny - PANDA

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.

2. Liczby naturalne i działania:

 • zapisywanie i porównywanie liczb
 • rachunki pamięciowe
 • porównywanie różnicowe i ilorazowe
 • dzielenie z resztą
 • potęgowanie liczb
 • kolejność wykonywania działań
 • działania pisemne
 • zadania tekstowe
 • oś liczbowa
 • szacowanie wyników działań

3. Systemy zapisywania liczb:

 • system dziesiątkowy
 • porównywanie liczb naturalnych
 • jednostki monetarne
 • jednostki długości
 • jednostki masy
 • system rzymski
 • kalendarz i czas

4. Figury geometryczne:

 • proste, półproste, odcinki
 • wzajemne położenie prostych i odcinków
 • mierzenie długości
 • kąty
 • mierzenie kątów
 • wielokąty
 • prostokąty i kwadraty
 • obwody prostokątów i kwadratów
 • koła i okręgi
 • skala na planach i mapach

5. Ułamki zwykłe:

 • ułamek jako część całości
 • liczby mieszane
 • ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
 • porównywanie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • ułamki niewłaściwe
 • ułamek jako wynik dzielenia
 • dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

6. Ułamki dziesiętne:

 • ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
 • zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
 • porównywanie ułamków dziesiętnych
 • dodawanie ułamków dziesiętnych
 • odejmowanie ułamków dziesiętnych

7. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 4.

2. Własności liczb naturalnych:

 • dzielniki
 • cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9
 • liczby pierwsze i liczby złożone
 • rozkład liczby na czynniki pierwsze
 • wielokrotności
 • NWW i NWD liczb
 • średnia arytmetyczna liczb

3. Ułamki zwykłe:

 • dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 • mnożenie ułamków przez liczby naturalne
 • obliczanie ułamka danej liczby
 • mnożenie ułamków
 • dzielenie ułamków przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków

4. Figury na płaszczyźnie:

 • kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • rodzaje trójkątów
 • miary kątów w trójkątach
 • równoległoboki i romby
 • miary kątów w równoległobokach
 • trapezy
 • miary kątów w trapezach
 • figury przystające

5. Ułamki dziesiętne:

 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • mnożenie ułamków dziesiętnych
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków dziesiętnych
 • szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • procenty a ułamki

6. Pola figur:

 • pola wielokątów
 • zależności między jednostkami pola

7. Graniastosłupy:

 • prostopadłościany i sześciany
 • przykłady graniastosłupów prostych
 • siatki graniastosłupów prostych
 • pole powierzchni graniastosłupa prostego

8. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

9. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 5.

2. Liczby wymierne:

 • potęgowanie liczb wymiernych
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
 • zaokrąglanie liczb
 • odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów
 • porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
 • wartość bezwzględna
 • dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
 • mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych

3. Prędkość, droga, czas.

4. Procenty:

 • jaki to procent
 • diagramy procentowe
 • obliczenia procentowe
 • obniżki i podwyżki
 • obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

5. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • zapisywanie wyrażeń algebraicznych
 • obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 • upraszczanie wyrażeń algebraicznych
 • zapisywanie równań
 • liczba spełniająca równanie
 • rozwiązywanie równań
 • zadania tekstowe

6. Figury przestrzenne:

 • pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego
 • zależności między jednostkami objętości

7. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6.

2. Zapis liczb w systemie rzymskim.

3. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.

4. Liczby wymierne na osi liczbowej.

5. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce. Promile.

6. Podstawowe figury płaskie.

7. Wzajemne położenie prostych i odcinków.

8. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).

9. Własności trójkątów - obwody, pola.

10. Czworokąty: własności, obwody, pola.

11. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki, pola powierzchni

12. Potęga o wykładniku naturalnym.

13. Pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki).

14. Notacja wykładnicza.

15. Wyrażenia algebraiczne - wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych.

16. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami).

17. Przekształcanie wzorów.

18. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Proporcja.

19. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

20. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 7.

2. Twierdzenie Pitagorasa (w tym zastosowanie).

3. Przekątna kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego, trójkąty o kątach 90°, 60°, 30° oraz 90°, 45°, 45°.

4. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa.

5. Długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach.

6. Przystawanie trójkątów.

7. Układ współrzędnych.

8. Statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna.

9. Prawdopodobieństwo - doświadczenia losowe.

10. Pole powierzchni całkowitej oraz objętość graniastosłupa i ostrosłupa.

11. Zagadki i łamigłówki matematyczne.

12. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności