Historia

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z historii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z historii odbędą się: 23.11.2023 r. - Pingwin i 11.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z historii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22-509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej

 1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Polskie symbole narodowe.
 3. Polskie święta państwowe.
 4. Czas w historii i jego obliczanie.
 5. Mieszko I, Dobrawa i chrzest Polski.
 6. Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski.
 7. Kazimierz Wielki - ostatni z Piastów.
 8. Jadwiga i Władysław Jagiełło oraz unia polsko-litewska.
 9. Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.
 10. Mikołaj Kopernik i krakowscy żacy.
 11. Jan Zamoyski - kanclerz i hetman.

Klasa V szkoły podstawowej

 1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
 2. Starożytny Egipt.
 3. Starożytny Izrael.
 4. Cywilizacje nad wielkimi rzekami.
 5. Ustrój i społeczeństwo starożytnych Aten.
 6. Polis spartańska i jej wojownicy.
 7. Wierzenia starożytnych Greków.
 8. Najważniejsze osiągnięcia kulturowe świata starożytnego.
 9. Imperium Aleksandra Wielkiego.
 10. Początki Rzymu i czasy republiki.
 11. Imperium rzymskie.

Klasa VI szkoły podstawowej

 1. Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
 2. Reformacja i kontrreformacja.
 3. Rządy ostatnich Jagiellonów w państwie polsko-litewskim.
 4. Model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku.
 5. Kultura odrodzenia w Polsce.
 6. Unia lubelska.
 7. Rzeczpospolita - "państwo bez stosów".
 8. Demokracja szlachecka.
 9. Pierwsza wolna elekcja.
 10. Panowanie Stefana Batorego.
 11. "Wiek wojen" - wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.

Klasa VII szkoły podstawowej

 1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
 2. Podział ziem polskich po kongresie wiedeńskim.
 3. Królestwo Kongresowe - ustrój, edukacja, kultura.
 4. Położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim, na obszarze ziem zabranych oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej.
 5. Powstanie listopadowe.
 6. Wielka Emigracja.
 7. Wiosna Ludów w Europie.
 8. Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
 9. Kultura polska doby romantyzmu.
 10. Wojna secesyjna.
 11. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.

Klasa VIII szkoły podstawowej

 1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
 2. Wojna w Europie w latach 1939-1941.
 3. Wojna Niemiec z ZSRS.
 4. Polityka okupacyjna Niemiec.
 5. Wojna poza Europą w latach 1940-1943.
 6. Przyczyny klęski Państw Osi - droga do zwycięstwa aliantów.
 7. Główne decyzje konferencji Wielkiej Trójki (Teheran, Jałta, Poczdam).
 8. Skutki II wojny światowej.
 9. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej.
 10. Metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce.
 11. Działalność rządu RP na wychodźstwie.

Zakres tematyczny - PANDA

Klasa IV szkoły podstawowej

 1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Jadwiga i Władysław Jagiełło oraz unia polsko-litewska.
 3. Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.
 4. Mikołaj Kopernik i krakowscy żacy.
 5. Jan Zamoyski - kanclerz i hetman.
 6. Bohaterowie wojen XVII wieku.
 7. Tadeusz Kościuszko - wódz insurekcji.
 8. Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki - Legiony Polskie we Włoszech i hymn narodowy.
 9. Romuald Traugutt - dyktator powstania styczniowego.
 10. Maria Skłodowska-Curie - polska noblistka.
 11. Józef Piłsudski i odzyskanie niepodległości.

Klasa V szkoły podstawowej

 1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
 2. Początki chrześcijaństwa i upadek Rzymu.
 3. Bizancjum i świat islamu.
 4. Państwo Franków.
 5. Nowe państwa w Europie.
 6. Spór między papiestwem a cesarstwem.
 7. Wyprawy krzyżowe.
 8. System lenny i podziały stanowe w średniowieczu.
 9. Życie w średniowiecznym mieście i wsi.
 10. Średniowieczni rycerze.
 11. Zabytki kultury średniowiecznej.

Klasa VI szkoły podstawowej

 1. Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
 2. "Wiek wojen" - wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.
 3. Barok i sarmatyzm.
 4. Monarchia absolutna we Francji.
 5. Monarchia parlamentarna w Anglii.
 6. Oświecenie w Europie.
 7. Reformy oświeceniowe w Prusach, Austrii i Rosji.
 8. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
 9. Kryzys państwa w epoce saskiej.
 10. Rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 11. Kultura polskiego oświecenia.

Klasa VII szkoły podstawowej

 1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
 2. Metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem polskich w II połowie XIX wieku.
 3. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców.
 4. Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX wieku.
 5. Narodziny i pierwsze lata istnienia pierwszych polskich ruchów politycznych.
 6. Rewolucja 1905 roku.
 7. Spór orientacyjny w latach 1908-1914.
 8. Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.
 9. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
 10. Specyfika działań wojennych w okresie I wojny światowej.
 11. Postęp techniczny w okresie I wojny światowej.

Klasa VIII szkoły podstawowej

 1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
 2. NATO i Układ Warszawski.
 3. Konflikty zimnowojenne.
 4. Sytuacja w bloku wschodnim: śmierć Stalina, tajny referat Chruszczowa, powstanie na Węgrzech 1956 r., Praska Wiosna 1968 r.
 5. Chiny po II wojnie światowej.
 6. Rozpad systemu kolonialnego.
 7. Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce.
 8. Przemiany ustrojowe, gospodarcze i kulturowe w okresie stalinizmu.
 9. Stalinowski terror i Żołnierze Wyklęci.
 10. Poznański Czerwiec i Polski Październik 1956 roku.
 11. PRL za rządów Gomułki.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności