Przyroda

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z przyrody. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej .

Konkursy z przyrody odbędą się: 24.11.2023 r. - Pingwin i 12.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z przyrody przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22-509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej

W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązany z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Obowiązujące treści z klasy IV:

 • Orientacja w terenie:
  • przebieg linii widnokręgu, kierunki główne,
  • elementy, legenda mapy,
  • zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.
 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:
  • pomiar składników pogody, właściwe jednostki,
  • składniki pogody, analiza wyników oraz zależności między nimi,
  • cechy pogody w różnych porach roku.
 • Budowa komórkowa organizmów.
 • Hierarchiczna budowa organizmów wielokomórkowych: komórka, tkanka, narząd, organizm.
 • Czynności życiowe organizmów.
 • Podział organizmów na pięć królestw.
 • Organizmy samożywne lub cudzożywne.
 • Zależności pokarmowe, ogniwa łańcucha pokarmowego.
 • Rola destruentów.
 • Sieć pokarmowa.
 • Rośliny i zwierzęta domowe.
 • Pospolite gatunki roślin i zwierząt.
 • Układ pokarmowy - budowa i funkcje.
 • Składniki pokarmowe - rodzaje, występowanie, funkcje.

Zakres tematyczny - PANDA

Klasa IV szkoły podstawowej

W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązany z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Ciało człowieka:

 • układy budujące ciało człowieka, ich budowa oraz funkcje,
 • dojrzewanie.

3. Zdrowy styl życia.
4. Choroby zakaźne i pasożytnicze - rodzaje, sposoby zakażenia i zapobiegania, objawy.
5. Reagowanie w sytuacjach niebezpiecznych - w domu i poza nim.
6. Uzależnienie - czym jest, rodzaje, szkodliwość, asertywność.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności