strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z przyrody. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej .

Konkursy z przyrody odbędą się: 22.11.2021 r. - Pingwin25.04.2022 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z przyrody przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i może być powiązany z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.
1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Obowiązujące treści z klasy IV:

 • Orientacja w terenie:
   - przebieg linii widnokręgu, kierunki główne,
   - różnice między planem a mapą,
   - zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.
 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:
   - pomiar składników pogody, właściwe jednostki,    
   - składniki pogody, analiza wyników oraz zależności między nimi,
   - cechy pogody w różnych porach roku.
 • Budowa komórkowa organizmów.
 • Hierarchiczna budowa organizmów wielokomórkowych: komórka, tkanka, narząd, organizm.
 • Czynności życiowe organizmów.
 • Podział organizmów na pięć królestw.
 • Organizmy samożywne lub cudzożywne.
 • Sposób wytwarzania pokarmu przez rośliny.
 • Roślinożercy.
 • Zwierzęta mięsożerne: drapieżniki i padlinożercy.
 • Wszystkożercy.
 • Przykłady organizmów odżywiających się szczątkami glebowymi.
 • Pasożyty.
 • Przystosowania zwierząt do pobierania pokarmu.
 • Zależności pokarmowe.
 • Producenci i konsumenci.
 • Ogniwa łańcucha pokarmowego.
 • Rola destruentów.
 • Sieć pokarmowa.
 • Sposoby obrony przed naturalnymi wrogami.

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej
Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i może być powiązany z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.
1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • składniki pogody i nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru),
 • przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz ich stan skupienia,
 • cechy pogody w różnych porach roku.

3. Ja i moje ciało:

 • układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy; ich podstawowe funkcje,
 • podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie.

4. Ja i moje otoczenie:

 • rodzaje wypoczynku i zasady bezpieczeństwa z nimi związane,
 • przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i ich zastosowanie,
 • zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, uszkodzeń skóry oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi,
 • uzależnienia, przykłady i ich konsekwencje.

5. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy:

 • wody stojące i płynące (naturalne i sztuczne) i ich nazwy,
 • rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka,
 • określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody).

6. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:

 • zależności między składnikami środowiskami przyrodniczego i antropogenicznego,
 • elementy dawnego krajobrazu (miejskiego i wiejskiego), np. na podstawie starych fotografii,
 • pochodzenie nazw miejscowości,
 • obszary chronione, pomniki przyrody, obiekty zabytkowe - potrzeba ich ochrony.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.