strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z chemii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z chemii odbędą się: 26.11.2021 r. - Pingwin29.04.2022 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z chemii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny - PINGWIN


Klasa VII szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12. Powietrze, jego skład i właściwości.
13. Właściwości azotu.
14. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
15. Ozon i dziura ozonowa.
16. Właściwości tlenku węgla (IV).
17. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
18. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
19. Związki wodoru z niemetalami.
20. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
21. Atomy i cząsteczki.
22. Budowa atomów, izotopy.
23. Cząstki elementarne i ich właściwości.
24. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej.
2. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
3. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
4. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
5. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
6. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
7. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
8. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
9. Rodzaje wiązań chemicznych.
10. Związki jonowe i kowalencyjne.
11. Jony metali i niemetali.
12. Prawo zachowania masy.
13. Prawo stałości składu związku chemicznego.
14. Równania reakcji chemicznych.
15. Obliczenia stechiometryczne.
16. Rodzaje reakcji chemicznych.
17. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
18. Woda i roztwory wodne.
19. Właściwości wody.
20. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
21. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
22. Tlenki metali i niemetali.
23. Elektrolity i nieelektrolity.
24. Wodorotlenki i zasady.
25. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
26. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
27. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
28. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
29. Tlenki kwasowe i zasadowe.
30. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
31. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
32. Kwasy w naszym otoczeniu.
33. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
34. Kwasy mocne i słabe.
35. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
36. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
37. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
38. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
39. Reakcje strąceniowe.
40. Właściwości i zastosowanie soli.
41. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
42. Reakcje metali, tlenków metali i wodorotlenków z kwasami.
43. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

 

 

Zakres tematyczny - PANDA


Klasa VII szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość
12. Atomy i cząsteczki.
13. Budowa atomów, izotopy.
14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
18. Wartościowość pierwiastka.
19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
22. Rodzaje wiązań chemicznych.
23. Związki jonowe i kowalencyjne.
24. Jony metali i niemetali.
25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
27. Równania reakcji chemicznych.
28. Obliczenia stechiometryczne.
29. Rodzaje reakcji chemicznych.
30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
31. Powietrze, jego skład i właściwości.
32. Właściwości azotu.
33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
34. Ozon i dziura ozonowa.
35. Właściwości tlenku węgla (IV).
36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
38. Związki wodoru z niemetalami.
39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
42. Woda i roztwory wodne.
43. Właściwości wody.
44. Mol i masa molowa.
45. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
2. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
3. Kwasy organiczne występujące w przyrodzie, ich wzory, nazwy systematyczne i zwyczajowe oraz zastosowanie (mrówkowy, szczawiowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, propionowy, masłowy, malonowy, bursztynowy).
4. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
5. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
6. Tlenki metali i niemetali.
7. Elektrolity i nieelektrolity.
8. Wodorotlenki i zasady.
9. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
10. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
11. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
12. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
13. Tlenki kwasowe i zasadowe.
14. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
15. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
16. Kwasy w naszym otoczeniu.
17. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
18. Kwasy mocne i słabe.
19. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
20. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
21. Odmiany alotropowe węgla.
22. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
23. Szereg homologiczny alkanów.
24. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
25. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
26. Właściwości etylenu i acetylenu.
27. Szereg homologiczny alkoholi.
28. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
29. Alkohole mono- i polihydroksylowe.
30. Izomeria łańcuchowa i położeniowa węglowodorów.
31. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
32. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
33. Reakcje strąceniowe.
34. Właściwości i zastosowanie soli.
35. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
36. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.