strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z geografii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z geografii odbędą się: 27.11.2020 r. - Pingwin i 23.04.2021 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z geografii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa V szkoły podstawowej

1. Geografia - czym się zajmuje:

 • przedmiot badań geografii
 • źródła informacji geograficznej
 • elementy środowiska geograficznego

2. Mapa Polski:

 • czym jest mapa
 • rodzaje map
 • skala i jej rodzaje
 • ukształtowanie powierzchni na mapach
 • wysokość bezwzględna i względna
 • obliczanie odległości na mapie
 • plan miasta
 • orientowanie mapy w terenie

3. Krajobrazy w Polsce:

 • składniki krajobrazu
 • pasy rzeźby terenu w Polsce
 • krajobraz nadmorski - Wybrzeża Słowińskiego, jego elementy oraz cechy
 • powstawanie jeziora przybrzeżnego
 • Słowiński Park Narodowy
 • rośliny i zwierzęta krajobrazu nadmorskiego
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu
 • największe jeziora Pojezierza Mazurskiego
 • obiekty przyrodnicze i kulturowe występujące na pojezierzu
 • Nizina Mazowiecka - cechy i położenie na mapie
 • dziedzictwo kulturowe Niziny Mazowieckiej
 • Kampinoski Park Narodowy
 • krajobraz wielkomiejski Warszawy - elementy i cechy krajobrazu
 • atrakcje turystyczne Warszawy
 • Wyżyna Śląska - położenie, cechy i przemysł
 • atrakcje turystyczne Wyżyny Śląskiej

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników
 • współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna
 • podział półkuli na półkulę północną, południową, wschodnią i zachodnią
 • do czego służy odbiornik GPS

2. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego
 • ciała niebieskie
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi
 • astronomiczne pory roku
 • dzień polarny, noc polarna
 • strefy czasowe
 • strefy oświetlenia Ziemi

3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy
 • granice kontynentu europejskiego
 • Islandia - położenie geograficzne
 • obszary występowania wulkanów i trzęsień ziemi
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy
 • podział polityczny Europy
 • zmiany podziału politycznego Europy
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy
 • ludność Europy - rozmieszczenie, starzenie się społeczeństw, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, językowe, religijne oraz kulturowe

Klasa VII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI szkoły podstawowej.
2. Środowisko przyrodnicze Polski: położenie, przeszłość geologiczna, zlodowacenia, skały, surowce mineralne.
3. Krainy geograficzne Polski (w tym ukształtowanie powierzchni).
Klasa VIII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII szkoły podstawowej.
2. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Azji (w tym geografia regionalna).

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Geografia - czym się zajmuje:

 • przedmiot badań geografii
 • źródła informacji geograficznej
 • elementy środowiska geograficznego

2. Mapa Polski:

 • czym jest mapa
 • rodzaje map
 • skala i jej rodzaje
 • ukształtowanie powierzchni na mapach
 • wysokość bezwzględna i względna
 • obliczanie odległości na mapie
 • plan miasta
 • orientowanie mapy w terenie

3. Krajobrazy w Polsce:

 • pasy rzeźby terenu w Polsce
 • Wybrzeże Słowińskie - krajobraz nadmorski, jego elementy oraz cechy
 • powstawanie jeziora przybrzeżnego
 • Słowiński Park Narodowy
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu
 • największe jeziora Pojezierza Mazurskiego
 • obiekty przyrodnicze i kulturowe występujące na pojezierzu
 • Nizina Mazowiecka - cechy i położenie na mapie
 • dziedzictwo kulturowe Niziny Mazowieckiej
 • Kampinoski Park Narodowy
 • krajobraz wielkomiejski Warszawy - elementy i cechy krajobrazu
 • atrakcje turystyczne Warszawy
 • Wyżyna Śląska - położenie, cechy i przemysł
 • atrakcje turystyczne Wyżyny Śląskiej

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników
 • współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna
 • podział półkuli na północną, południową, wschodnią i zachodnią
 • do czego służy odbiornik GPS

2. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego
 • ciała niebieskie
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi
 • astronomiczne pory roku
 • dzień polarny, noc polarna
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice
 • oświetlenie Ziemi a klimat

3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy
 • Islandia - położenie geograficzne
 • elementy krajobrazu Islandii
 • obszary występowania wulkanów i trzęsień ziemi
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy
 • podział polityczny Europy
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy
 • ludność Europy

Klasa VII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI szkoły podstawowej.
2. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.
3. Usługi w Polsce.
4. Atrakcje turystyczne Polski: przyrodnicze i kulturowe.
5. Krainy geograficzne Polski.
6. Podział administracyjny Polski.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII szkoły podstawowej.
2. Obszary polarne.Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email