strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na pierwsze edycje konkursów Pingwin i Panda z języka hiszpańskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z języka hiszpańskiego odbędą się: 26.11.2020 r. - Pingwin i 22.04.2021 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka hiszpańskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy mi, tu
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as
 • zaimki osobowe: yo, él, ella
 • podstawowe czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca...
 • przeczenie: no

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • liczebniki główne 1-20
 • rodzina
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych
 • dni tygodnia

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • pytania z zaimkami de qué color, qué, quién, dónde
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • czasownik ir i jego odmiana
 • czasownik me gusta/n

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • opis położenia z użyciem está/hay np. La falda está en el armario. Hay dos pantalones encima de la cama.
 • przybory szkolne
 • części ciała
 • miesiące, daty
 • liczebniki główne 1-100
 • owoce i warzywa
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • upodobania me gusta/n
 • środki lokomocji np. Yo voy en coche al colegio.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników acostarse, dormir, querer, preferir, saber, ir, jugar w lp.
 • tworzenie gerundio
 • pytania z zaimkami de dónde, qué hora, a qué hora
 • przyimki miejsca

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • określanie położenia
 • pory dnia, pory roku
 • element pogody
 • liczby 1-100
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji np. Voy al colegio en coche.
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów, flagi
 • tradycje świąteczne związane z Reyes Magos i Navidad
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Desayuno huevos revueltos a las siete y cuarto.
 • pytanie i podawanie godzin
 • omawianie swoich i czyiś upodobań me/te/le gusta/n
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • pytanie o znajomość języków obcych i udzielanie ospowiedzi np. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés y un poco de español.
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • opisywanie zjawisk pogodowych
 • wakacje
   - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników nieregularnych z wymianą samogłoskową w temacie
 • czasownik ser i jego odmiana
 • tworzenie gerundio
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR+bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • wyrażanie konieczności za pomocą parafrazy TENER QUE + bezokolicznik
 • okoliczniki częstotliwości np. tres veces a la semana
 • pytania z zaimkami cuál, por qué
 • tworzenie Pretérito Perfecto z czasownikami regularnymi i nieregularnymi
 • okoliczniki czasu typu esta semana, este mes, alguna vez oraz recientemente
 • zastosowanie czasownika me duele/n

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zwierzęta dzikie
 • wakacje/podróże
   - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji np. Esta buscando conchas en la arena.
   - opowiadanie o mijających wakacjach np. Me he despertado tarde y he ido a la playa.
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • miejsca w mieście
 • zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca
   - ¿Cómo llego al parque?
   - Sigues todo recto por la calle América, pasas el banco y giras a la derecha
 • przepisy kulinarne
   - Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezlamos todos los ingredientes.
 • dialog w restauracji
 • liczebniki 1-1000
 • obowiązki
 • określanie częstotliwości
 • tradycje świąteczne związane z Día de Muertos
 • opisywanie samopoczucia za pomocą wyrażeń z estar i tener np. Tengo hambre y estoy cansado.
 • opisywanie dolegliwości
 • przeprowadzanie rozmowy z lekarzem na temat dolegliwości i okoliczności wypadku

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie tú
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych ser, ir, estar w pretérito indefinido
 • okoliczniki częstotliwości typu cada tres horas
 • okoliczniki czasu: ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace... etc.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zdrowie
   - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
   - określanie leczenia tener que, deber
 • określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • podróże
   - kupowanie biletu
   - opowiadanie o planach
 • rozmowa z lekarzem
   - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
   - określanie leczenia tener que, deber
   - określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • komputer i smartfon
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości przy wykorzystaniu tematów: wakacje, podróże, rozkład dnia
 • tradycje świąteczne związane z Año Nuevo

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

W przygotowaniu.

 

Klasa V szkoły podstawowej

W przygotowaniu.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

W przygotowaniu.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

W przygotowaniu.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

W przygotowaniu.

 



Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email